Woningen beter beschermd tegen geluid

Den Haag – De ministerraad heeft vrijdag 13 februari 2004 ingestemd met de wijzing van de Wet geluidshinder. Met dit wetsvoorstel worden woningen beter beschermd tegen geluidsoverlast. Dit geldt voor alle nieuwe woningen en voor woningen in de nabijheid van nieuwe wegen. De bedoeling van de wetswijziging is om een ‘standstill’ te bereiken van de geluidsoverlast voor alle woningen en niet alleen de woningen waarvoor een geluidswaarde is vastgesteld. Met name de toename van het verkeer veroorzaakt veel geluidsoverlast.

Het wetsvoorstel geeft gemeenten de mogelijkheid om in een groot aantal gevallen nu zelf hogere geluidswaarden te bepalen.

Dit geldt niet voor rijkswegen en regionale industrieterreinen. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de provincie. In aanvulling op Europese regelgeving over omgevingslawaai wordt voor wegen en spoorwegen de Nederlands geluidsmaat vervangen door de Europese maat.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is erop gericht de wet in 2005 in werking te laten treden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Woningen beter beschermd tegen geluid | Infrasite

Woningen beter beschermd tegen geluid

Den Haag – De ministerraad heeft vrijdag 13 februari 2004 ingestemd met de wijzing van de Wet geluidshinder. Met dit wetsvoorstel worden woningen beter beschermd tegen geluidsoverlast. Dit geldt voor alle nieuwe woningen en voor woningen in de nabijheid van nieuwe wegen. De bedoeling van de wetswijziging is om een ‘standstill’ te bereiken van de geluidsoverlast voor alle woningen en niet alleen de woningen waarvoor een geluidswaarde is vastgesteld. Met name de toename van het verkeer veroorzaakt veel geluidsoverlast.

Het wetsvoorstel geeft gemeenten de mogelijkheid om in een groot aantal gevallen nu zelf hogere geluidswaarden te bepalen.

Dit geldt niet voor rijkswegen en regionale industrieterreinen. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de provincie. In aanvulling op Europese regelgeving over omgevingslawaai wordt voor wegen en spoorwegen de Nederlands geluidsmaat vervangen door de Europese maat.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is erop gericht de wet in 2005 in werking te laten treden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM