OM: Onderzoek administratie bouwbedrijf

Onder leiding van het Landelijk Parket onderzoekt de Nationale Recherche administratieve bescheiden van het bouwbedrijf Boele en Van Eesteren. Het gaat om kopieën van documenten die vermoedelijk betrekking hebben op illegale prijsafspraken tussen bouwbedrijven.

De documenten zijn deze week overgedragen door een persoon, die inmiddels is gehoord als getuige. Deze persoon heeft een andere kopie van de administratie ook aan het dagblad De Telegraaf afgestaan.

Het onderzoek moet uitwijzen of sprake is van strafbare feiten, dan wel van overtreding van de Mededingingswet. In het laatste geval is de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bevoegd onderzoek in te stellen. De Mededingingswet is op 1 januari 1998 van kracht geworden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Openbaar Ministerie