Heijmans: Mogelijke overtreding Mededingingswet

‘s-Hertogenbosch- Heijmans N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling en aanverwante activiteiten) maakt bekend dat namens de divisie Heijmans IBC Bouw op 13 februari 2004 melding is gemaakt bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) van mogelijke overtredingen van de Mededingingswet in de sector burgerlijke- en utiliteitsbouw (kantoren, winkels etc.). Het betreft projecten waarvan de aanbesteding heeft plaatsgevonden in de periode tot en met (een deel van) 2001.

Heijmans is inmiddels gestart met een diepgaand intern onderzoek. Heijmans zal volledige medewerking verlenen aan een eventueel onderzoek door de NMa.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV

Heijmans: Mogelijke overtreding Mededingingswet | Infrasite

Heijmans: Mogelijke overtreding Mededingingswet

‘s-Hertogenbosch- Heijmans N.V. (bouw, vastgoedontwikkeling en aanverwante activiteiten) maakt bekend dat namens de divisie Heijmans IBC Bouw op 13 februari 2004 melding is gemaakt bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) van mogelijke overtredingen van de Mededingingswet in de sector burgerlijke- en utiliteitsbouw (kantoren, winkels etc.). Het betreft projecten waarvan de aanbesteding heeft plaatsgevonden in de periode tot en met (een deel van) 2001.

Heijmans is inmiddels gestart met een diepgaand intern onderzoek. Heijmans zal volledige medewerking verlenen aan een eventueel onderzoek door de NMa.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV