Overeenkomst gegevensuitwisseling Maasstroomgebied

Den Haag – Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat is samen met het Ministère Wallon de l’Équipement et des Transports en het Vlaams departement Leefmilieu en Infrastructuur overeengekomen gegevens te gaan uitwisselen over waterstanden, neerslag en afvoer in het Maasstroomgebied. De overeenkomst zal ervoor zorgen dat er goede procedures komen voor een continue en automatische gegevensuitwisseling. Op deze manier kan de voorspelling van met name hoogwaterstanden in het Maasstroomgebied beter en tijdig plaatsvinden.

Al tijden is er vanuit Nederland en Vlaanderen sterk op aangedrongen om de toelevering van Waalse gegevens beter te regelen. In 2003 is het onderwerp opgenomen als internationale actie in het Plan Pluies van de Waalse overheid. Nu gaan de drie partijen gezamenlijk protocollen tekenen. Naast het ontvangen van gegevens voor de voorspelling van hoogwater op de Maas, worden nu ook de gegevens over waterstanden door het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) voor de grensstreek en neerslaggegevens van het KNMI uitgewisseld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat