Kroonprins voorzitter nieuwe Adviescommissie Water

Den Haag – Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje wordt voorzitter van de nieuwe Adviescommissie Water. Deze onafhankelijke adviescommissie adviseert staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen over de uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In het NBW is vastgelegd hoe bestuurlijk wordt toegewerkt naar een Nederlandse waterhuishouding die in 2015 op orde moet zijn.

Klimaatverandering, bodemdaling en wateroverlast stellen andere eisen aan het waterbeheer voor de 21ste eeuw. Al deze factoren hebben ertoe geleid dat de oorspronkelijke Commissie Integraal Waterbeheer (sinds 1973) moest worden aangepast aan de nieuw gemaakte afspraken in het NBW. De CIW is door het instellingsbesluit voor de Adviescommissie automatisch opgeheven.

De Adviescommissie Water zal adviseren over het hele waterbeleidsveld, inclusief waterveiligheid. Verder adviseert zij over de uitvoerbaarheid van beleid en de financiële en maatschappelijke consequenties daarvan. Naast kroonprins Willem-Alexander nemen de volgende personen zitting in de commissie: mevrouw M. de Boer en de heren J. Jansen, T. Toonen, P. Biesheuvel, E. Togtema en F. Tielrooij.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Kroonprins voorzitter nieuwe Adviescommissie Water | Infrasite

Kroonprins voorzitter nieuwe Adviescommissie Water

Den Haag – Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje wordt voorzitter van de nieuwe Adviescommissie Water. Deze onafhankelijke adviescommissie adviseert staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen over de uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In het NBW is vastgelegd hoe bestuurlijk wordt toegewerkt naar een Nederlandse waterhuishouding die in 2015 op orde moet zijn.

Klimaatverandering, bodemdaling en wateroverlast stellen andere eisen aan het waterbeheer voor de 21ste eeuw. Al deze factoren hebben ertoe geleid dat de oorspronkelijke Commissie Integraal Waterbeheer (sinds 1973) moest worden aangepast aan de nieuw gemaakte afspraken in het NBW. De CIW is door het instellingsbesluit voor de Adviescommissie automatisch opgeheven.

De Adviescommissie Water zal adviseren over het hele waterbeleidsveld, inclusief waterveiligheid. Verder adviseert zij over de uitvoerbaarheid van beleid en de financiële en maatschappelijke consequenties daarvan. Naast kroonprins Willem-Alexander nemen de volgende personen zitting in de commissie: mevrouw M. de Boer en de heren J. Jansen, T. Toonen, P. Biesheuvel, E. Togtema en F. Tielrooij.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat