Groei verkeersaanbod oorzaak toename files in 2003

Den Haag – In 2003 is de filezwaarte (lengte × duur van een file) met 5% gestegen ten opzichte van 2002. Het aantal files steeg vorig jaar met 4%. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van 1,9% van het aantal voertuigen op de weg. In 2003 stonden er 34.225 files met een totale lengte van 108.402 kilometer. De gemiddelde lengte van de files was 3,17 kilometer en leidde over het algemeen tot een vertraging van 6 tot 11 minuten.

Uit de filemonitor blijkt verder dat de gemiddelde lengte en duur van de files licht zijn toegenomen. Dit betekent dat weggebruikers in 2003 vaker in de files hebben gestaan maar dat de vertraging per file ongeveer gelijk is gebleven. Vooral tijdens de ochtendspits stonden op meer locaties files. Dit heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat vandaag aan de Tweede Kamer laten weten met het toezenden van de filemonitor 2003.

De weersomstandigheden waren vorig jaar goed te noemen en het weer heeft niet geleid tot extra hinder. Een uitzondering hierop is het winterse weer in januari dat een piek in het aantal files veroorzaakte. In deze maand stonden er meer files op de Nederlandse wegen dan normaal in de maand januari. De warme zomer heeft geleid tot meer recreatief verkeer waardoor er ten opzichte van voorgaande jaren meer files geregistreerd zijn in de zomer.

Hoewel er in 2003 meer files stonden dan in 2002, waren er aanzienlijk minder files op de locaties uit de filetop-10. De filezwaarte op deze locaties is afgenomen met 11% ten opzichte van 2002. De filetop-10 geeft een indicatie van de grootste knelpunten op het Nederlandse wegennet. Het grootste knelpunt in 2003 is de A2 Everdingen – Everdingen in de richting van Den Bosch. Deze file staat nu na het knooppunt waardoor het verkeer in de richting van Gorinchem en Vianen door kan rijden. Vorig jaar stond de A2, Culemborg-Everdingen, op de eerste plaats. Dit knelpunt is gedaald naar nummer acht in de nieuwe filetop. Rijkswaterstaat heeft hier spitsstroken in beide rijrichtingen aangelegd. Het aantal files is daardoor verminderd en de filezwaarte is met 50% afgenomen. Op de tweede plaats in de filetop staat de A27 Avelingen – Merwedebrug in de richting van Breda. Vorig jaar stond deze locatie nog op de vijfde plaats. Deze stijging wordt niet veroorzaakt door een toename van files daar maar door een afname van files op de overige locaties uit de filetop-10. Files als gevolg van werkzaamheden hebben vooral op de A28 gezorgd voor een stijging van deze locatie in de filetop 50. Deze werkzaamheden zijn in oktober 2003 afgerond. De A5 die minister Peijs van Verkeer en Waterstaat op 8 november 2003 heeft geopend, lijkt een positief effect te hebben op de file op de A9 bij Haarlem-Zuid en op het knooppunt Badhoevedorp. Met name in de ochtendspits is het aantal files daar aanmerkelijk gedaald.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bereidt maatregelen voor om de knelpunten uit de filetop aan te pakken met bijvoorbeeld een verbreding van de A2 tussen Oudenrijn-Deil en de aanleg van spits- en plusstroken nabij knelpunten, zoals de A9 bij knooppunt Raasdorp, de A13 bij Rotterdam en de A27 bij Gorinchem.
Het ministerie brengt twee keer per jaar filecijfers uit. Halverwege 2004 maakt het departement de ontwikkelingen van de files over de eerste zes maanden van het jaar bekend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Groei verkeersaanbod oorzaak toename files in 2003 | Infrasite

Groei verkeersaanbod oorzaak toename files in 2003

Den Haag – In 2003 is de filezwaarte (lengte × duur van een file) met 5% gestegen ten opzichte van 2002. Het aantal files steeg vorig jaar met 4%. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van 1,9% van het aantal voertuigen op de weg. In 2003 stonden er 34.225 files met een totale lengte van 108.402 kilometer. De gemiddelde lengte van de files was 3,17 kilometer en leidde over het algemeen tot een vertraging van 6 tot 11 minuten.

Uit de filemonitor blijkt verder dat de gemiddelde lengte en duur van de files licht zijn toegenomen. Dit betekent dat weggebruikers in 2003 vaker in de files hebben gestaan maar dat de vertraging per file ongeveer gelijk is gebleven. Vooral tijdens de ochtendspits stonden op meer locaties files. Dit heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat vandaag aan de Tweede Kamer laten weten met het toezenden van de filemonitor 2003.

De weersomstandigheden waren vorig jaar goed te noemen en het weer heeft niet geleid tot extra hinder. Een uitzondering hierop is het winterse weer in januari dat een piek in het aantal files veroorzaakte. In deze maand stonden er meer files op de Nederlandse wegen dan normaal in de maand januari. De warme zomer heeft geleid tot meer recreatief verkeer waardoor er ten opzichte van voorgaande jaren meer files geregistreerd zijn in de zomer.

Hoewel er in 2003 meer files stonden dan in 2002, waren er aanzienlijk minder files op de locaties uit de filetop-10. De filezwaarte op deze locaties is afgenomen met 11% ten opzichte van 2002. De filetop-10 geeft een indicatie van de grootste knelpunten op het Nederlandse wegennet. Het grootste knelpunt in 2003 is de A2 Everdingen – Everdingen in de richting van Den Bosch. Deze file staat nu na het knooppunt waardoor het verkeer in de richting van Gorinchem en Vianen door kan rijden. Vorig jaar stond de A2, Culemborg-Everdingen, op de eerste plaats. Dit knelpunt is gedaald naar nummer acht in de nieuwe filetop. Rijkswaterstaat heeft hier spitsstroken in beide rijrichtingen aangelegd. Het aantal files is daardoor verminderd en de filezwaarte is met 50% afgenomen. Op de tweede plaats in de filetop staat de A27 Avelingen – Merwedebrug in de richting van Breda. Vorig jaar stond deze locatie nog op de vijfde plaats. Deze stijging wordt niet veroorzaakt door een toename van files daar maar door een afname van files op de overige locaties uit de filetop-10. Files als gevolg van werkzaamheden hebben vooral op de A28 gezorgd voor een stijging van deze locatie in de filetop 50. Deze werkzaamheden zijn in oktober 2003 afgerond. De A5 die minister Peijs van Verkeer en Waterstaat op 8 november 2003 heeft geopend, lijkt een positief effect te hebben op de file op de A9 bij Haarlem-Zuid en op het knooppunt Badhoevedorp. Met name in de ochtendspits is het aantal files daar aanmerkelijk gedaald.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bereidt maatregelen voor om de knelpunten uit de filetop aan te pakken met bijvoorbeeld een verbreding van de A2 tussen Oudenrijn-Deil en de aanleg van spits- en plusstroken nabij knelpunten, zoals de A9 bij knooppunt Raasdorp, de A13 bij Rotterdam en de A27 bij Gorinchem.
Het ministerie brengt twee keer per jaar filecijfers uit. Halverwege 2004 maakt het departement de ontwikkelingen van de files over de eerste zes maanden van het jaar bekend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat