NEN: Meer duidelijkheid over benamingen hout in Europa

Delft – NEN, centrum van normalisatie, heeft een nieuwe Europese norm voor de benamingen van houtsoorten gepubliceerd. Daarmee is de bestaande Nederlandse norm uit 1977 over dit onderwerp, NEN 1015 ‘Benamingen van handelshoutsoorten’, ingetrokken. Over de intrekking is overlegd met Centrum Hout en de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH).

De nieuwe norm is getiteld NEN-EN 13556 “Rondhout en gezaagd hout – Benamingen van houtsoorten die worden gebruikt in Europa”.

De norm geeft een overzicht van de handelsnamen van loofhout- en naaldhoutsoorten die in Europa worden gebruikt. Voor 269 soorten loofhout en 60 soorten naaldhout worden achtereenvolgens de botanische naam, de vierletterige code, het groeigebied, en de Engelse, Franse en Duitse voorkeurhandelsnaam gegeven. Daarnaast zijn er vier registers opgenomen: op vierlettercode en in drie talen op naam.

Doelgroepen
NEN-EN 13556:2003 is goed bruikbaar voor handelaren en importeurs, aannemers, opdrachtgevers en ontwerpers. De norm kan worden gebruikt bij het maken van afspraken over te leveren houtsoorten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN

NEN: Meer duidelijkheid over benamingen hout in Europa | Infrasite

NEN: Meer duidelijkheid over benamingen hout in Europa

Delft – NEN, centrum van normalisatie, heeft een nieuwe Europese norm voor de benamingen van houtsoorten gepubliceerd. Daarmee is de bestaande Nederlandse norm uit 1977 over dit onderwerp, NEN 1015 ‘Benamingen van handelshoutsoorten’, ingetrokken. Over de intrekking is overlegd met Centrum Hout en de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH).

De nieuwe norm is getiteld NEN-EN 13556 “Rondhout en gezaagd hout – Benamingen van houtsoorten die worden gebruikt in Europa”.

De norm geeft een overzicht van de handelsnamen van loofhout- en naaldhoutsoorten die in Europa worden gebruikt. Voor 269 soorten loofhout en 60 soorten naaldhout worden achtereenvolgens de botanische naam, de vierletterige code, het groeigebied, en de Engelse, Franse en Duitse voorkeurhandelsnaam gegeven. Daarnaast zijn er vier registers opgenomen: op vierlettercode en in drie talen op naam.

Doelgroepen
NEN-EN 13556:2003 is goed bruikbaar voor handelaren en importeurs, aannemers, opdrachtgevers en ontwerpers. De norm kan worden gebruikt bij het maken van afspraken over te leveren houtsoorten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN