Fietsroutenetwerk voor heel Fryslân in voorbereidin

Leeuwarden – Gedeputeerde Staten hebben Stichting Doarp en Bedriuw Fryslân (DBF) de opdracht gegeven voor het opstellen van een voorbereidende notitie voor provinciebrede invoering van het fietsroutenetwerk, een bewegwijzeringssysteem met zogenaamde ‘knooppunten’ voor recreatieve fietser. De voorbereidende notitie zal inzicht te geven in de projectomvang, investering en effecten van invoering van het systeem in geheel Friesland. Het benodigde bedrag voor dit onderzoek, € 9500,-, is beschikbaar gesteld.

In 10 van de 31 Friese gemeenten is in het voorjaar van 2003 het fietsroutenetwerk Noardwest Fryslân in gebruik genomen als pilotgebied. Het is een groot succes gebleken. Projectleiding van het fietsroutenetwerk Noardwest Fryslân werd verzorgd door Stichting DBF.

Wat is het fietsroutenetwerk
Het bewegwijzeringssysteem gaat uit van een fijnmazig routenetwerk dat een regio ontsluit. Ommetjes- en dagtochtenfietsers vormen de doelgroep. Het principe is simpel. De plaatsen waar verschillende routes splitsen, de keuzepunten in het netwerk dus, vormen de knooppunten. Elk knooppunt heeft een uniek nummer. Door telkens bij een knooppunt een traject te kiezen naar weer een volgend knooppunt kan men naar eigen inzicht zelf een fietstocht samenstellen. Bordjes met daarop de knooppuntnummers leiden de fietser hier naar toe. Het plannen van een tocht gebeurt via overzichtskaarten. De fietser vindt deze zowel bij de knooppunten zelf in de vorm van vaste informatiepanelen als in gedrukte vorm (verkrijgbaar in de regio). De trajecten tussen knooppunten zijn altijd in twee richtingen bewegwijzerd.

Het fietsroutenetwerk is een initiatief van het Toeristisch Platform Noardwest Fryslân en Stichting DBF in samenwerking met de ANWB. In Noardwest Fryslân zijn bijna 50 informatiepunten. Dit zijn toeristische bedrijven en VVV’s waar fietskaarten en routefolders over het fietsroutenetwerk verkrijgbaar zijn. Informatiepunten zijn te herkennen aan een speciaal gevelbord. De informatiepunten fungeren als ambassadeurs voor de regio. Zij wijden de toerist in in de verborgen schatten van Noardwest Fryslân. Zo kunnen ze fietsers wijzen op interessante bezienswaardigheden, kennis laten maken met bijzondere streekproducten of het verhaal achter een dorp, gebouw of locale legende uit de doeken doen.

Ondernemers die fietsers iets te bieden hebben, zoals horecaondernemers, maar ook ambachtelijke bedrijven, fietsenmakers, musea of galeries, kunnen zich bij het netwerk aansluiten. Het Toeristisch Platform stelt de informatiepunten onder meer in staat eigen (thema)routes te ontwikkelen en uit te geven. Zo werkt het aan de versterking van het toeristisch klimaat in de regio. Het platform krijgt hiervoor steun van de tien deelnemende gemeenten, de provincie en het Europese Leader + programma. Bij de informatiepunten zijn vier van dit soort themaroutes verkrijgbaar, waaronder een speciale openingsroute ” ’t Earste Rûntsje Noardwest Fryslân” die door alle deelnemende gemeenten voert.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Fietsroutenetwerk voor heel Fryslân in voorbereidin | Infrasite

Fietsroutenetwerk voor heel Fryslân in voorbereidin

Leeuwarden – Gedeputeerde Staten hebben Stichting Doarp en Bedriuw Fryslân (DBF) de opdracht gegeven voor het opstellen van een voorbereidende notitie voor provinciebrede invoering van het fietsroutenetwerk, een bewegwijzeringssysteem met zogenaamde ‘knooppunten’ voor recreatieve fietser. De voorbereidende notitie zal inzicht te geven in de projectomvang, investering en effecten van invoering van het systeem in geheel Friesland. Het benodigde bedrag voor dit onderzoek, € 9500,-, is beschikbaar gesteld.

In 10 van de 31 Friese gemeenten is in het voorjaar van 2003 het fietsroutenetwerk Noardwest Fryslân in gebruik genomen als pilotgebied. Het is een groot succes gebleken. Projectleiding van het fietsroutenetwerk Noardwest Fryslân werd verzorgd door Stichting DBF.

Wat is het fietsroutenetwerk
Het bewegwijzeringssysteem gaat uit van een fijnmazig routenetwerk dat een regio ontsluit. Ommetjes- en dagtochtenfietsers vormen de doelgroep. Het principe is simpel. De plaatsen waar verschillende routes splitsen, de keuzepunten in het netwerk dus, vormen de knooppunten. Elk knooppunt heeft een uniek nummer. Door telkens bij een knooppunt een traject te kiezen naar weer een volgend knooppunt kan men naar eigen inzicht zelf een fietstocht samenstellen. Bordjes met daarop de knooppuntnummers leiden de fietser hier naar toe. Het plannen van een tocht gebeurt via overzichtskaarten. De fietser vindt deze zowel bij de knooppunten zelf in de vorm van vaste informatiepanelen als in gedrukte vorm (verkrijgbaar in de regio). De trajecten tussen knooppunten zijn altijd in twee richtingen bewegwijzerd.

Het fietsroutenetwerk is een initiatief van het Toeristisch Platform Noardwest Fryslân en Stichting DBF in samenwerking met de ANWB. In Noardwest Fryslân zijn bijna 50 informatiepunten. Dit zijn toeristische bedrijven en VVV’s waar fietskaarten en routefolders over het fietsroutenetwerk verkrijgbaar zijn. Informatiepunten zijn te herkennen aan een speciaal gevelbord. De informatiepunten fungeren als ambassadeurs voor de regio. Zij wijden de toerist in in de verborgen schatten van Noardwest Fryslân. Zo kunnen ze fietsers wijzen op interessante bezienswaardigheden, kennis laten maken met bijzondere streekproducten of het verhaal achter een dorp, gebouw of locale legende uit de doeken doen.

Ondernemers die fietsers iets te bieden hebben, zoals horecaondernemers, maar ook ambachtelijke bedrijven, fietsenmakers, musea of galeries, kunnen zich bij het netwerk aansluiten. Het Toeristisch Platform stelt de informatiepunten onder meer in staat eigen (thema)routes te ontwikkelen en uit te geven. Zo werkt het aan de versterking van het toeristisch klimaat in de regio. Het platform krijgt hiervoor steun van de tien deelnemende gemeenten, de provincie en het Europese Leader + programma. Bij de informatiepunten zijn vier van dit soort themaroutes verkrijgbaar, waaronder een speciale openingsroute ” ’t Earste Rûntsje Noardwest Fryslân” die door alle deelnemende gemeenten voert.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân