CBS: Laagste bevolkingsgroei sinds 1984

Op 1 januari 2004 telde Nederland 16,3 miljoen inwoners. Daarmee is het
aantal inwoners in het afgelopen jaar met 62 duizend personen toegenomen.
Dit is de laagste bevolkingsgroei sinds twintig jaar. De daling van de bevolkingsgroei wordt vooral veroorzaakt door de daling van de immigratie en de stijging van de emigratie. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Bevolkingsgroei in drie jaar tijd gehalveerd

In 2003 kende Nederland een bevolkingsgroei van 62 duizend personen.
Daarmee is in drie jaar tijd het groeitempo van de Nederlandse bevolking
gehalveerd. In 2000 nam het aantal inwoners nog met 123 duizend personen
toe. De bevolkingsgroei in 2003 is de laagste sinds 1984. De bevolkingsgroei
neemt doorgaans af in een periode van economische teruggang. Dit deed zich
ook twintig jaar geleden voor.

Daling immigratie vooralsnog ten einde

In 2003 zijn ruim 106 duizend immigranten geregistreerd, 15 duizend minder dan in 2002. Deze daling betreft vooral immigranten uit Angola, de
Nederlandse Antillen en Aruba en Sierra Leone. Ook keren minder emigranten
terug naar Nederland. Vooralsnog is er een einde gekomen aan de daling van
de immigratie. In het vierde kwartaal van 2003 zijn 27 duizend immigranten
geregistreerd, evenveel als in dezelfde periode een jaar eerder.

Recordhoogte emigratie

De stijging van het aantal emigranten zet onverminderd voort. In 2003 zijn bijna 104 duizend personen uit Nederland vertrokken. Nooit eerder was dit aantal zo hoog. In het vierde kwartaal van 2003 was het aantal emigranten 26 duizend. Dit is duizend minder dan het aantal immigranten in deze periode.
Voor heel 2003 kent Nederland een vestigingsoverschot: het aantal
immigranten is drie duizend hoger dan het aantal emigranten.

Daling van geboorten

De daling van het aantal geboorten heeft volgens verwachting ingezet. In 2003 zijn 201 duizend kinderen geboren, ruim duizend minder dan in 2002.
Deze daling valt vrijwel geheel in het vierde kwartaal van 2003. In de eerste
twee kwartalen steeg het aantal geboorten nog. In het vierde kwartaal werden 47 duizend kinderen geboren, ruim drie duizend minder dan in het vierde
kwartaal een jaar eerder. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat er een samenhang is tussen het vertrouwen in de economie en het geboortecijfer. Als
het consumentenvertrouwen daalt, daalt anderhalf à twee jaar later het aantal
geboorten. De huidige daling van het aantal geboorten hangt samen met de
sterke daling van het consumentenvertrouwen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CBS

CBS: Laagste bevolkingsgroei sinds 1984 | Infrasite

CBS: Laagste bevolkingsgroei sinds 1984

Op 1 januari 2004 telde Nederland 16,3 miljoen inwoners. Daarmee is het
aantal inwoners in het afgelopen jaar met 62 duizend personen toegenomen.
Dit is de laagste bevolkingsgroei sinds twintig jaar. De daling van de bevolkingsgroei wordt vooral veroorzaakt door de daling van de immigratie en de stijging van de emigratie. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Bevolkingsgroei in drie jaar tijd gehalveerd

In 2003 kende Nederland een bevolkingsgroei van 62 duizend personen.
Daarmee is in drie jaar tijd het groeitempo van de Nederlandse bevolking
gehalveerd. In 2000 nam het aantal inwoners nog met 123 duizend personen
toe. De bevolkingsgroei in 2003 is de laagste sinds 1984. De bevolkingsgroei
neemt doorgaans af in een periode van economische teruggang. Dit deed zich
ook twintig jaar geleden voor.

Daling immigratie vooralsnog ten einde

In 2003 zijn ruim 106 duizend immigranten geregistreerd, 15 duizend minder dan in 2002. Deze daling betreft vooral immigranten uit Angola, de
Nederlandse Antillen en Aruba en Sierra Leone. Ook keren minder emigranten
terug naar Nederland. Vooralsnog is er een einde gekomen aan de daling van
de immigratie. In het vierde kwartaal van 2003 zijn 27 duizend immigranten
geregistreerd, evenveel als in dezelfde periode een jaar eerder.

Recordhoogte emigratie

De stijging van het aantal emigranten zet onverminderd voort. In 2003 zijn bijna 104 duizend personen uit Nederland vertrokken. Nooit eerder was dit aantal zo hoog. In het vierde kwartaal van 2003 was het aantal emigranten 26 duizend. Dit is duizend minder dan het aantal immigranten in deze periode.
Voor heel 2003 kent Nederland een vestigingsoverschot: het aantal
immigranten is drie duizend hoger dan het aantal emigranten.

Daling van geboorten

De daling van het aantal geboorten heeft volgens verwachting ingezet. In 2003 zijn 201 duizend kinderen geboren, ruim duizend minder dan in 2002.
Deze daling valt vrijwel geheel in het vierde kwartaal van 2003. In de eerste
twee kwartalen steeg het aantal geboorten nog. In het vierde kwartaal werden 47 duizend kinderen geboren, ruim drie duizend minder dan in het vierde
kwartaal een jaar eerder. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat er een samenhang is tussen het vertrouwen in de economie en het geboortecijfer. Als
het consumentenvertrouwen daalt, daalt anderhalf à twee jaar later het aantal
geboorten. De huidige daling van het aantal geboorten hangt samen met de
sterke daling van het consumentenvertrouwen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CBS