Amsterdam: 2 mln voor geluidsschermen metro’s i

Amsterdam – Het college van B&W wil een krediet van ruim 2 miljoen euro beschikbaar stellen voor de plaatsing van geluidsschermen op een van de twee locaties in Zuidoost waar metro’s ’s nachts staan opgesteld. Op beide locaties blijven de generatoren van de metro’s bij lage temperaturen ’s nachts draaien. Omwonenden van het eindpunt Gein ondervinden hiervan in de nachtelijke uren overlast.

De Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente heeft naar aanleiding van klachten van omwonenden een onderzoek verricht. Hieruit blijkt dat de toegestane geluidsnormen worden overschreden.
Stadsdeelportefeuillehouder Pieter Litjens (Beheer en Milieu) heeft hierover in de afgelopen periode intensief overleg gevoerd met omwonenden, het GVB en de wethouders Maij (GVB) en Van der Horst (Verkeer, Vervoer en Infrastructuur).

Alle instanties erkenden het probleem, maar een – technische – oplossing was niet meteen voorhanden. Om het geluidsprobleem op te lossen, blijkt het plaatsen van geluidsschermen het beste middel te zijn. Van der Horst en Maij willen met de plaatsing van de schermen niet alleen omwonenden tegemoet komen. Hij wil ook laten zien dat er maatregelen worden genomen om te voldoen aan de geldende geluidsnormen, echter op een later moment in de tijd dan in de milieuvergunning is opgenomen.

Het voorgestelde krediet betreft de kosten voor de voorbereiding en uitvoering van de plaatsing van de geluidsschermen. Behandeling in de Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur is op 11 februari; op 25 februari neemt de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing of het krediet wordt verstrekt.

De verwachting is dat eind 2004 kan worden gestart met de bouw, zodat de geluidsschermen er in de zomer van 2005 staan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Amsterdam: 2 mln voor geluidsschermen metro’s i | Infrasite

Amsterdam: 2 mln voor geluidsschermen metro’s i

Amsterdam – Het college van B&W wil een krediet van ruim 2 miljoen euro beschikbaar stellen voor de plaatsing van geluidsschermen op een van de twee locaties in Zuidoost waar metro’s ’s nachts staan opgesteld. Op beide locaties blijven de generatoren van de metro’s bij lage temperaturen ’s nachts draaien. Omwonenden van het eindpunt Gein ondervinden hiervan in de nachtelijke uren overlast.

De Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente heeft naar aanleiding van klachten van omwonenden een onderzoek verricht. Hieruit blijkt dat de toegestane geluidsnormen worden overschreden.
Stadsdeelportefeuillehouder Pieter Litjens (Beheer en Milieu) heeft hierover in de afgelopen periode intensief overleg gevoerd met omwonenden, het GVB en de wethouders Maij (GVB) en Van der Horst (Verkeer, Vervoer en Infrastructuur).

Alle instanties erkenden het probleem, maar een – technische – oplossing was niet meteen voorhanden. Om het geluidsprobleem op te lossen, blijkt het plaatsen van geluidsschermen het beste middel te zijn. Van der Horst en Maij willen met de plaatsing van de schermen niet alleen omwonenden tegemoet komen. Hij wil ook laten zien dat er maatregelen worden genomen om te voldoen aan de geldende geluidsnormen, echter op een later moment in de tijd dan in de milieuvergunning is opgenomen.

Het voorgestelde krediet betreft de kosten voor de voorbereiding en uitvoering van de plaatsing van de geluidsschermen. Behandeling in de Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur is op 11 februari; op 25 februari neemt de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing of het krediet wordt verstrekt.

De verwachting is dat eind 2004 kan worden gestart met de bouw, zodat de geluidsschermen er in de zomer van 2005 staan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam