AGV biedt extra veiligheid achter veendijken

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wil nog voor de komende zomer tien kilometer veendijk verstevigen, met name dijken waarachter mensen wonen en werken. Dit staat in het plan van aanpak dat AGV heeft opgesteld om extra veiligheid te bieden. Voor andere veendijken wil AGV dan al de werkzaamheden c.q. voorbereidingen gestart hebben. Het waterschap loopt met de maatregelen vooruit op landelijke normen voor de stabiliteit van waterkeringen bij langdurige droogte.

AGV heeft in zijn werkgebied ongeveer 180 kilometer veendijk. Deze zijn stabiel en goed in staat hoog water te keren. Vorig jaar bleek echter dat extreme droogte ook grote invloed kan hebben op de dijken. AGV wil voorkomen dat er weer een afschuiving zoals in Wilnis zou kunnen plaatsvinden en heeft daarom het plan opgesteld. Er zijn echter nog geen landelijke normen die zeggen hoe stabiel een dijk bij langdurige droogte moet zijn. AGV vindt dat het niet moet wachten tot de ingrepen er zijn, maar juist vooruitlopend daarop voortvarend aan de slag moet, voor de veiligheid van wonen en werken.

Prioriteiten
Niet alle dijken kunnen in één keer aangepakt worden. AGV heeft daarom prioriteiten moeten stellen. Hierbij heeft het waterschap gekeken waar de gevolgschade bij een eventuele doorbraak het grootst is. Hieronder wordt verstaan huizen die onder water komen te staan, woningen die onbewoonbaar worden of slechts tegen hoge kosten weer bewoonbaar gemaakt kunnen worden, bedrijven die niet of slechts beperkt kunnen draaien, en zeker ook de kans op persoonlijke ongelukken.

Voor de zomer
Voor de zomer wil AGV langs tien kilometer dijk stabiliserende maatregelen hebben uitgevoerd. Dit zullen met name steunbermen aan de voet van de dijk zijn. Vier kilometer hiervan ligt in de polder Groot Mijdrecht, van Zwarte Schuur tot Vinkeveen. De andere zes kilometer is langs de ringdijk Groot Mijdrecht. De grondopbouw van deze dijken en van de dijk bij Wilnis die vorig jaar augustus afschoof, is vergelijkbaar.

Daarnaast wil het waterschap voor de zomer van 12,5 kilometer dijk onderzoeken of er maatregelen genomen moeten worden. De maatregelen zijn bijvoorbeeld het klaarleggen van grond bij plekken waar de watergangen smal zijn en het aanbrengen van houders voor balken om op smalle plaatsen schotten in het water te kunnen zetten. De 12,5 kilometer dijk ligt in de Uithoornsepolder van Vrouwenakker tot Uithoorn en langs de Amsteldijk van Nessersluis tot Amstelhoek.

Verdere maatregelen
AGV wil ook een aantal maatregelen uitvoeren waarvan de start voor de zomer is, maar die tijdens de zomer doorgaan of dan starten. Langs de ringdijk Groot Mijdrecht bij de wijk Hofland en bij de dijk langs de Wilnisse Zuwe wil AGV nog voor zomer beginnen met het aanbrengen van stabiliserende maatregelen. Dit gebeurt aan de hand van advies over de samenstelling en stabiliteit van de dijken. Ditzelfde wil AGV doen langs de ringdijk Groot Mijdrecht bij de Kerkvaart en Wilnis Veldzijde; deze werkzaamheden starten tijdens de zomer.

Kosten
De kosten voor de voorgestelde maatregelen en onderzoeken bedragen 10,5 miljoen euro. AGV stelt daarnaast nog een plan op voor de overige veendijken. De kosten voor de risicoanalyse die daaraan ten grondslag ligt en voor eventuele maatregelen zitten nog niet in dat bedrag.

Besluitvorming
Het dagelijks bestuur van AGV heeft het plan goedgekeurd. De commissies van het algemeen bestuur (AB) behandelen het plan op 9 februari. Naar verwachting besluit het AB er 19 februari over.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Unie van Waterschappen

AGV biedt extra veiligheid achter veendijken | Infrasite

AGV biedt extra veiligheid achter veendijken

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wil nog voor de komende zomer tien kilometer veendijk verstevigen, met name dijken waarachter mensen wonen en werken. Dit staat in het plan van aanpak dat AGV heeft opgesteld om extra veiligheid te bieden. Voor andere veendijken wil AGV dan al de werkzaamheden c.q. voorbereidingen gestart hebben. Het waterschap loopt met de maatregelen vooruit op landelijke normen voor de stabiliteit van waterkeringen bij langdurige droogte.

AGV heeft in zijn werkgebied ongeveer 180 kilometer veendijk. Deze zijn stabiel en goed in staat hoog water te keren. Vorig jaar bleek echter dat extreme droogte ook grote invloed kan hebben op de dijken. AGV wil voorkomen dat er weer een afschuiving zoals in Wilnis zou kunnen plaatsvinden en heeft daarom het plan opgesteld. Er zijn echter nog geen landelijke normen die zeggen hoe stabiel een dijk bij langdurige droogte moet zijn. AGV vindt dat het niet moet wachten tot de ingrepen er zijn, maar juist vooruitlopend daarop voortvarend aan de slag moet, voor de veiligheid van wonen en werken.

Prioriteiten
Niet alle dijken kunnen in één keer aangepakt worden. AGV heeft daarom prioriteiten moeten stellen. Hierbij heeft het waterschap gekeken waar de gevolgschade bij een eventuele doorbraak het grootst is. Hieronder wordt verstaan huizen die onder water komen te staan, woningen die onbewoonbaar worden of slechts tegen hoge kosten weer bewoonbaar gemaakt kunnen worden, bedrijven die niet of slechts beperkt kunnen draaien, en zeker ook de kans op persoonlijke ongelukken.

Voor de zomer
Voor de zomer wil AGV langs tien kilometer dijk stabiliserende maatregelen hebben uitgevoerd. Dit zullen met name steunbermen aan de voet van de dijk zijn. Vier kilometer hiervan ligt in de polder Groot Mijdrecht, van Zwarte Schuur tot Vinkeveen. De andere zes kilometer is langs de ringdijk Groot Mijdrecht. De grondopbouw van deze dijken en van de dijk bij Wilnis die vorig jaar augustus afschoof, is vergelijkbaar.

Daarnaast wil het waterschap voor de zomer van 12,5 kilometer dijk onderzoeken of er maatregelen genomen moeten worden. De maatregelen zijn bijvoorbeeld het klaarleggen van grond bij plekken waar de watergangen smal zijn en het aanbrengen van houders voor balken om op smalle plaatsen schotten in het water te kunnen zetten. De 12,5 kilometer dijk ligt in de Uithoornsepolder van Vrouwenakker tot Uithoorn en langs de Amsteldijk van Nessersluis tot Amstelhoek.

Verdere maatregelen
AGV wil ook een aantal maatregelen uitvoeren waarvan de start voor de zomer is, maar die tijdens de zomer doorgaan of dan starten. Langs de ringdijk Groot Mijdrecht bij de wijk Hofland en bij de dijk langs de Wilnisse Zuwe wil AGV nog voor zomer beginnen met het aanbrengen van stabiliserende maatregelen. Dit gebeurt aan de hand van advies over de samenstelling en stabiliteit van de dijken. Ditzelfde wil AGV doen langs de ringdijk Groot Mijdrecht bij de Kerkvaart en Wilnis Veldzijde; deze werkzaamheden starten tijdens de zomer.

Kosten
De kosten voor de voorgestelde maatregelen en onderzoeken bedragen 10,5 miljoen euro. AGV stelt daarnaast nog een plan op voor de overige veendijken. De kosten voor de risicoanalyse die daaraan ten grondslag ligt en voor eventuele maatregelen zitten nog niet in dat bedrag.

Besluitvorming
Het dagelijks bestuur van AGV heeft het plan goedgekeurd. De commissies van het algemeen bestuur (AB) behandelen het plan op 9 februari. Naar verwachting besluit het AB er 19 februari over.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Unie van Waterschappen