Wegbeheerder stelt eisen aan wegverlichting

Delft – NEN heeft onlangs de norm voor wegverlichting gepubliceerd. De drie delen maken het mogelijk om een wegbeheerder precies aan te geven welke eisen aan de wegverlichting hij kan stellen.

De normenserie NEN EN 13201 is een vervolg op de eerder uitgegeven praktijkrichtlijn, die de keuzes van verlichtingsklassen beschrijft. De nu gepubliceerde delen 2 tot en met 4 gaan over prestatie-eisen, prestatieberekening en methoden voor het meten van de verlichtingsprestaties.

De normenserie biedt een stap-voor-stapprocedure om tot de juiste verlichtingseisen te komen. Een verlichtingssituatie wordt bepaald aan de hand van onder meer snelheid verkeer, type gebruiker, aantal kruisingen, verkeersstroom en aanwezigheid geparkeerde auto’s. Dit levert een verlichtingsklasse op.
De te stellen eisen daaraan hebben betrekking op luminantie, gelijkmatigheid, storende verblinding en omgevingsverlichting. Ook een rekenmethode en meetprocedure worden in de serie normen omschreven.

Uiteraard staat het wegbeheerders vrij om een andere verlichtingsklasse voor te schrijven dan uit deel 1 zou volgen. Er zijn immers nog veel meer zaken om rekening mee te houden, zoals de politieke of financiële situatie. Maar gekeken naar de techniek, milieu en veiligheid, geeft deel 1 goede uitkomsten.

Delen 1 en 2 zijn bedoeld voor wegbeheerders zoals provincies, gemeenten en grotere bedrijven. Delen 2, 3 en 4 zijn bedoeld voor lichtadviesbureaus, installatiebureaus en fabrikanten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN

Wegbeheerder stelt eisen aan wegverlichting | Infrasite

Wegbeheerder stelt eisen aan wegverlichting

Delft – NEN heeft onlangs de norm voor wegverlichting gepubliceerd. De drie delen maken het mogelijk om een wegbeheerder precies aan te geven welke eisen aan de wegverlichting hij kan stellen.

De normenserie NEN EN 13201 is een vervolg op de eerder uitgegeven praktijkrichtlijn, die de keuzes van verlichtingsklassen beschrijft. De nu gepubliceerde delen 2 tot en met 4 gaan over prestatie-eisen, prestatieberekening en methoden voor het meten van de verlichtingsprestaties.

De normenserie biedt een stap-voor-stapprocedure om tot de juiste verlichtingseisen te komen. Een verlichtingssituatie wordt bepaald aan de hand van onder meer snelheid verkeer, type gebruiker, aantal kruisingen, verkeersstroom en aanwezigheid geparkeerde auto’s. Dit levert een verlichtingsklasse op.
De te stellen eisen daaraan hebben betrekking op luminantie, gelijkmatigheid, storende verblinding en omgevingsverlichting. Ook een rekenmethode en meetprocedure worden in de serie normen omschreven.

Uiteraard staat het wegbeheerders vrij om een andere verlichtingsklasse voor te schrijven dan uit deel 1 zou volgen. Er zijn immers nog veel meer zaken om rekening mee te houden, zoals de politieke of financiële situatie. Maar gekeken naar de techniek, milieu en veiligheid, geeft deel 1 goede uitkomsten.

Delen 1 en 2 zijn bedoeld voor wegbeheerders zoals provincies, gemeenten en grotere bedrijven. Delen 2, 3 en 4 zijn bedoeld voor lichtadviesbureaus, installatiebureaus en fabrikanten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN