VNO-NCW: geen ontslag directeur door NMa

De NMa moet geen bevoegdheid krijgen directeuren van ondernemingen te kunnen ontslaan. De ondernemingsorganisatie VNO-NCW ziet niets in dit voorstel van directeur-generaal Kalbfleisch van de NMa.

De mededingingsautoriteit heeft het volgens VNO-NCW al moeilijk genoeg om de huidige taken naar behoren te vervullen. Er is veel kritiek op de NMa vanwege de uitoefening van de bestaande bevoegdheden van deze organisatie. Toevoegen van een zwaarwegend middel als het ontslaan van directeuren past daar niet in.

De vraag is eerder of het huidige “alles in één handstelsel” (opsporing, vervolging, strafoplegging en rechtspleging) gehandhaafd moet blijven. Ondernemingen die worden “bestraft” kunnen alleen bij diezelfde NMa in beroep gaan via een bezwaarprocedure. Dat haalt meestal niets uit en betekent alleen maar een ernstige vertraging voordat een rechter er aan te pas kan komen.

De verzelfstandiging van de NMa, die de heer Kalbfleisch ook bepleit, past al helemaal niet in dit verhaal.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VNO-NCW

VNO-NCW: geen ontslag directeur door NMa | Infrasite

VNO-NCW: geen ontslag directeur door NMa

De NMa moet geen bevoegdheid krijgen directeuren van ondernemingen te kunnen ontslaan. De ondernemingsorganisatie VNO-NCW ziet niets in dit voorstel van directeur-generaal Kalbfleisch van de NMa.

De mededingingsautoriteit heeft het volgens VNO-NCW al moeilijk genoeg om de huidige taken naar behoren te vervullen. Er is veel kritiek op de NMa vanwege de uitoefening van de bestaande bevoegdheden van deze organisatie. Toevoegen van een zwaarwegend middel als het ontslaan van directeuren past daar niet in.

De vraag is eerder of het huidige “alles in één handstelsel” (opsporing, vervolging, strafoplegging en rechtspleging) gehandhaafd moet blijven. Ondernemingen die worden “bestraft” kunnen alleen bij diezelfde NMa in beroep gaan via een bezwaarprocedure. Dat haalt meestal niets uit en betekent alleen maar een ernstige vertraging voordat een rechter er aan te pas kan komen.

De verzelfstandiging van de NMa, die de heer Kalbfleisch ook bepleit, past al helemaal niet in dit verhaal.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VNO-NCW