AVBB: Snelle implementatie aanbestedingsrichtlijn

Bijna vijf jaar na het voorstel van de Europese Commissie hebben het Europees Parlement en de Raad van Ministers ingestemd met een aanzienlijke aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen voor werken, leveringen en diensten en voor de nutssector. Het AVBB pleit nu voor een snelle implementatie van de aanbestedingsrichtlijn.

De implementatieperiode voor de richtlijn is vastgesteld op 21 maanden. De overheid moet snel starten met de werkzaamheden voor de invoering van de aanbestedingsregels. De drie richtlijnen voor werken, leveringen en diensten zijn opgenomen in één richtlijn. De bepalingen voor aanbesteding van werken zijn het belangrijkst voor de uitvoerende bouw. In de richtlijn wordt een minimum voorgeschreven waaraan aanbestedingen moeten voldoen. Verder zijn zogenaamde “kan-bepalingen” opgenomen. Deze bieden de aanbestedende dienst mogelijkheden zoals het opdragen van werk via een elektronische veiling. Diverse bepalingen moeten op nationaal niveau nog nader worden ingevuld.

Op advies van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid heeft het Kabinet besloten tot een dwingend uniform aanbestedingskader voor alle overheidsopdrachtgevers en voor door de overheid gesubsidieerde instellingen. In dit wettelijk kader moet de nieuwe richtlijn worden verwerkt. Hiermee wordt een eind gemaakt aan de verschillende locale reglementen en beleidsregels. Dit moet volgens het AVBB zorgen voor een evenwicht in de precontractuele verhoudingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB: Snelle implementatie aanbestedingsrichtlijn | Infrasite

AVBB: Snelle implementatie aanbestedingsrichtlijn

Bijna vijf jaar na het voorstel van de Europese Commissie hebben het Europees Parlement en de Raad van Ministers ingestemd met een aanzienlijke aanpassing van de aanbestedingsrichtlijnen voor werken, leveringen en diensten en voor de nutssector. Het AVBB pleit nu voor een snelle implementatie van de aanbestedingsrichtlijn.

De implementatieperiode voor de richtlijn is vastgesteld op 21 maanden. De overheid moet snel starten met de werkzaamheden voor de invoering van de aanbestedingsregels. De drie richtlijnen voor werken, leveringen en diensten zijn opgenomen in één richtlijn. De bepalingen voor aanbesteding van werken zijn het belangrijkst voor de uitvoerende bouw. In de richtlijn wordt een minimum voorgeschreven waaraan aanbestedingen moeten voldoen. Verder zijn zogenaamde “kan-bepalingen” opgenomen. Deze bieden de aanbestedende dienst mogelijkheden zoals het opdragen van werk via een elektronische veiling. Diverse bepalingen moeten op nationaal niveau nog nader worden ingevuld.

Op advies van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid heeft het Kabinet besloten tot een dwingend uniform aanbestedingskader voor alle overheidsopdrachtgevers en voor door de overheid gesubsidieerde instellingen. In dit wettelijk kader moet de nieuwe richtlijn worden verwerkt. Hiermee wordt een eind gemaakt aan de verschillende locale reglementen en beleidsregels. Dit moet volgens het AVBB zorgen voor een evenwicht in de precontractuele verhoudingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB