AVBB positief over Regieraad Bouw

Het AVBB is positief over de oprichting van de Regieraad Bouw en is verheugd dat nu concreet invulling gegeven gaat worden aan vragen en wensen over de toekomst van de bouwnijverheid.

Het AVBB is benieuwd naar het actieprogramma en zal volledig meewerken aan de acties die nodig zijn te komen tot de noodzakelijke verandering in de bouw. De markt (opdrachtgevers en opdrachtnemers) heeft behoefte aan veranderingen. De aanpak die het AVBB voorstaat is een invulling van de wensen en ideeën die ontstaan in pilotprojecten, zodat wordt geleerd van praktijkervaringen. Het AVBB hoopt op concrete resultaten op korte termijn.

De instelling van de Regieraad was aangekondigd op 25 november 2003 tijdens een gezamenlijke visiebijeenkomst op de toekomst van de bouw van de ministeries van Economische Zaken, VROM en Verkeer en Waterstaat. De Regieraad vormt een afspiegeling van de ketenbrede sector en wordt voorlopig ingesteld voor 4 jaar. Doel is het stimuleren, faciliteren en monitoren van de veranderingsprocessen in de bouwsector, op basis van de Perspectiefschets Bouw die de ministeries van Economische Zaken, VROM en Verkeer en Waterstaat gezamenlijk hebben opgesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB positief over Regieraad Bouw | Infrasite

AVBB positief over Regieraad Bouw

Het AVBB is positief over de oprichting van de Regieraad Bouw en is verheugd dat nu concreet invulling gegeven gaat worden aan vragen en wensen over de toekomst van de bouwnijverheid.

Het AVBB is benieuwd naar het actieprogramma en zal volledig meewerken aan de acties die nodig zijn te komen tot de noodzakelijke verandering in de bouw. De markt (opdrachtgevers en opdrachtnemers) heeft behoefte aan veranderingen. De aanpak die het AVBB voorstaat is een invulling van de wensen en ideeën die ontstaan in pilotprojecten, zodat wordt geleerd van praktijkervaringen. Het AVBB hoopt op concrete resultaten op korte termijn.

De instelling van de Regieraad was aangekondigd op 25 november 2003 tijdens een gezamenlijke visiebijeenkomst op de toekomst van de bouw van de ministeries van Economische Zaken, VROM en Verkeer en Waterstaat. De Regieraad vormt een afspiegeling van de ketenbrede sector en wordt voorlopig ingesteld voor 4 jaar. Doel is het stimuleren, faciliteren en monitoren van de veranderingsprocessen in de bouwsector, op basis van de Perspectiefschets Bouw die de ministeries van Economische Zaken, VROM en Verkeer en Waterstaat gezamenlijk hebben opgesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB