Radiodebat: Stevige punt achter het verleden

AVBB-voorzitter Brinkman is in gesprek met autoriteiten om te komen tot een spoedige afhandeling van het verleden. Dit zei hij vanmorgen tijdens VARA radioprogramma De Ochtenden. Hierin was hij in gesprek met Marijke Vos over de stand van zaken in de bouw twee jaar na de bouwenquête.

Brinkman schetste het probleem dat een klein aantal bedrijven wordt aangesproken op het gedrag van de hele sector. Bedrijven die symbool worden gezet, staan tegenover verschillende procedures. Het afhandelen van deze procedures zal veel tijd in beslag nemen. Ook Marijke Vos wil een stevige punt achter het verleden zetten, maar stelt dat bedrijven daar zelf aan moeten meewerken.

De bouwsector is bezig met de toekomst, onder meer door het invoeren van de gedragscode. Brinkman riep de overheid nogmaals op zitting te nemen in de toetsingscommissie van de onafhankelijke Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB), de stichting die bedrijven met een gedragscode registreert, klachten over overtredingen behandelt en indien nodig sancties oplegt. Opgelegde sancties worden openbaar gemaakt, waardoor deze ook inzichtelijk zijn voor externe autoriteiten als de NMa en het OM.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

Radiodebat: Stevige punt achter het verleden | Infrasite

Radiodebat: Stevige punt achter het verleden

AVBB-voorzitter Brinkman is in gesprek met autoriteiten om te komen tot een spoedige afhandeling van het verleden. Dit zei hij vanmorgen tijdens VARA radioprogramma De Ochtenden. Hierin was hij in gesprek met Marijke Vos over de stand van zaken in de bouw twee jaar na de bouwenquête.

Brinkman schetste het probleem dat een klein aantal bedrijven wordt aangesproken op het gedrag van de hele sector. Bedrijven die symbool worden gezet, staan tegenover verschillende procedures. Het afhandelen van deze procedures zal veel tijd in beslag nemen. Ook Marijke Vos wil een stevige punt achter het verleden zetten, maar stelt dat bedrijven daar zelf aan moeten meewerken.

De bouwsector is bezig met de toekomst, onder meer door het invoeren van de gedragscode. Brinkman riep de overheid nogmaals op zitting te nemen in de toetsingscommissie van de onafhankelijke Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB), de stichting die bedrijven met een gedragscode registreert, klachten over overtredingen behandelt en indien nodig sancties oplegt. Opgelegde sancties worden openbaar gemaakt, waardoor deze ook inzichtelijk zijn voor externe autoriteiten als de NMa en het OM.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB