Verbeterpunten streeklijnennet Noord-Kennemerland

Met gemeenten en belangenorganisaties in Noord-Kennemerland heeft de provincie Noord-Holland de afgelopen maanden het buslijnennet in deze regio geëvalueerd. De geraadpleegde gemeenten, Bergen, Heiloo, Langedijk en Heerhugowaard, gaven alle aan redelijk tevreden te zijn met het huidige openbaar vervoersysteem. Wel is een aantal verbeterpunten naar voren gebracht die zullen worden betrokken bij de uitwerking van het lijnennet en de dienstregeling per december 2004. De komende maanden gaat de provincie op eenzelfde wijze gesprekken aan met de overige gemeenten in Noord-Holland Noord.

De inrichting van het streeklijnennet is geënt op de nota ‘Toekomstvast openbaar vervoer in Noord-Holland Noord‘ (2001). Op basis van deze nota is het net in juni 2001 geherstructureerd en de dienstregeling aangepast. Uit de evaluatiegesprekken met de gemeenten uit Noord-Kennemerland is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen die zullen worden meegenomen bij de totstandkoming van de nieuwe dienstregeling van 2005. Zo zal onder andere aandacht besteed worden aan het optimaliseren van reisinformatie en aan het verbeteren van aansluitingen van de bus op de trein en de bussen onderling. De bevindingen zijn neergelegd in de nota Herijking openbaar vervoer Noord-Kennemerland. De daarin gehanteerde methode zal ook gebruikt worden in de gesprekken met de overige gemeenten.

Rijksbezuinigingen

Doordat de provincie in Noord-Holland Noord het lijnennet in 2001 heeft geherstructureerd en er eigen provinciale middelen voor het openbaar vervoer zijn vrij gemaakt, leiden de bezuinigingen niet direct tot ingrijpende maatregelen. De extra gelden die bij de provinciale begroting 2004 ter beschikking zijn gesteld voor de exploitatie van het openbaar vervoer zijn overigens niet alleen bedoeld voor het opvangen van de rijksbezuinigingen, maar ook om een kwalitatieve impuls te geven aan het openbaar vervoer.

Gemeente Alkmaar
Aangezien Alkmaar tot dusver geen maatregelen heeft getroffen voor een herstructurering van haar stadslijnennet, wordt de gemeente door de bezuinigingen genoodzaakt alsnog keuzen te maken. In de nota Herijking openbaar vervoer Noord-Kennemerland zijn daarom in samenwerking met de gemeente Alkmaar voor het stadsnet van Alkmaar drie scenario’s uitgewerkt op basis waarvan B&W van de gemeente naar verwachting op 5 februari aanstaande een besluit zal nemen ten aanzien van het stadslijnennet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

Verbeterpunten streeklijnennet Noord-Kennemerland | Infrasite

Verbeterpunten streeklijnennet Noord-Kennemerland

Met gemeenten en belangenorganisaties in Noord-Kennemerland heeft de provincie Noord-Holland de afgelopen maanden het buslijnennet in deze regio geëvalueerd. De geraadpleegde gemeenten, Bergen, Heiloo, Langedijk en Heerhugowaard, gaven alle aan redelijk tevreden te zijn met het huidige openbaar vervoersysteem. Wel is een aantal verbeterpunten naar voren gebracht die zullen worden betrokken bij de uitwerking van het lijnennet en de dienstregeling per december 2004. De komende maanden gaat de provincie op eenzelfde wijze gesprekken aan met de overige gemeenten in Noord-Holland Noord.

De inrichting van het streeklijnennet is geënt op de nota ‘Toekomstvast openbaar vervoer in Noord-Holland Noord‘ (2001). Op basis van deze nota is het net in juni 2001 geherstructureerd en de dienstregeling aangepast. Uit de evaluatiegesprekken met de gemeenten uit Noord-Kennemerland is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen die zullen worden meegenomen bij de totstandkoming van de nieuwe dienstregeling van 2005. Zo zal onder andere aandacht besteed worden aan het optimaliseren van reisinformatie en aan het verbeteren van aansluitingen van de bus op de trein en de bussen onderling. De bevindingen zijn neergelegd in de nota Herijking openbaar vervoer Noord-Kennemerland. De daarin gehanteerde methode zal ook gebruikt worden in de gesprekken met de overige gemeenten.

Rijksbezuinigingen

Doordat de provincie in Noord-Holland Noord het lijnennet in 2001 heeft geherstructureerd en er eigen provinciale middelen voor het openbaar vervoer zijn vrij gemaakt, leiden de bezuinigingen niet direct tot ingrijpende maatregelen. De extra gelden die bij de provinciale begroting 2004 ter beschikking zijn gesteld voor de exploitatie van het openbaar vervoer zijn overigens niet alleen bedoeld voor het opvangen van de rijksbezuinigingen, maar ook om een kwalitatieve impuls te geven aan het openbaar vervoer.

Gemeente Alkmaar
Aangezien Alkmaar tot dusver geen maatregelen heeft getroffen voor een herstructurering van haar stadslijnennet, wordt de gemeente door de bezuinigingen genoodzaakt alsnog keuzen te maken. In de nota Herijking openbaar vervoer Noord-Kennemerland zijn daarom in samenwerking met de gemeente Alkmaar voor het stadsnet van Alkmaar drie scenario’s uitgewerkt op basis waarvan B&W van de gemeente naar verwachting op 5 februari aanstaande een besluit zal nemen ten aanzien van het stadslijnennet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland