AVBB steunt Herijking VROM-regelgeving

Het AVBB steunt de herijkingvoorstellen van het ministerie van VROM en is ook zeker bereid actief bij te dragen aan de concrete uitwerking van de voorstellen. Het onderwerp werd 2 februari 2004 behandeld in de Tweede Kamer.

Bouwondernemers hebben in de praktijk veel hinder van het woud aan regelgeving. Alle betrokkenen onderkennen dat regelgeving een groot obstakel is bij het op peil brengen van de productie. De uitvoering van de herijking leidt substantieel tot een vermindering van capaciteitsinzet, financiële en administratieve lasten en tot een verkorting van de doorlooptijd van procedures. Het AVBB plaatst wel enkele kanttekeningen bij de voorstellen van het ministerie van VROM. Voorkomen moet worden dat een vermindering van regelgeving op centraal niveau leidt tot meer regelgeving op decentraal niveau. Termijnen van regelgeving moeten niet meer overschreden kunnen worden. Het AVBB benadrukt verder dat de wijze waarop in de praktijk wordt omgegaan met regelgeving minstens zo belangrijk is als de deregulering en vermindering van administratieve lasten die nu op papier staan.

Een belangrijk onderdeel van de herijking is het bundelen van verschillende vergunningsaanvragen. Onder meer VNO-NCW en AVBB pleiten ervoor de integrale vergunning breder op te zetten dan alleen voor vergunningen van het ministerie van VROM. Het AVBB beraadt zich er momenteel op om eventueel samen met marktpartijen een instrument te ontwikkelen om het effect van herijking te meten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB steunt Herijking VROM-regelgeving | Infrasite

AVBB steunt Herijking VROM-regelgeving

Het AVBB steunt de herijkingvoorstellen van het ministerie van VROM en is ook zeker bereid actief bij te dragen aan de concrete uitwerking van de voorstellen. Het onderwerp werd 2 februari 2004 behandeld in de Tweede Kamer.

Bouwondernemers hebben in de praktijk veel hinder van het woud aan regelgeving. Alle betrokkenen onderkennen dat regelgeving een groot obstakel is bij het op peil brengen van de productie. De uitvoering van de herijking leidt substantieel tot een vermindering van capaciteitsinzet, financiële en administratieve lasten en tot een verkorting van de doorlooptijd van procedures. Het AVBB plaatst wel enkele kanttekeningen bij de voorstellen van het ministerie van VROM. Voorkomen moet worden dat een vermindering van regelgeving op centraal niveau leidt tot meer regelgeving op decentraal niveau. Termijnen van regelgeving moeten niet meer overschreden kunnen worden. Het AVBB benadrukt verder dat de wijze waarop in de praktijk wordt omgegaan met regelgeving minstens zo belangrijk is als de deregulering en vermindering van administratieve lasten die nu op papier staan.

Een belangrijk onderdeel van de herijking is het bundelen van verschillende vergunningsaanvragen. Onder meer VNO-NCW en AVBB pleiten ervoor de integrale vergunning breder op te zetten dan alleen voor vergunningen van het ministerie van VROM. Het AVBB beraadt zich er momenteel op om eventueel samen met marktpartijen een instrument te ontwikkelen om het effect van herijking te meten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB