Werkgevers presenteren CAO-voorstellen

Voorzitter van de werkgeversdelegatie Bertil Bolwijn presenteerde vrijdag 30 januari 2004 de voorstellen van werkgeverskant voor de nieuwe Bouw- en UTA-CAO.

Woensdag 4 februari 2004 beginnen de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor bouwplaatspersoneel (de Bouw-CAO, 150.000 werknemers) en voor het uitvoerend technisch en administratief personeel van bouwbedrijven (de UTA-CAO, 50.000 werknemers). Beide CAO’s lopen op 31 maart 2004 af.

De CAO-onderhandelingen staan in het teken van vernieuwing. Werkgevers en vakbeweging willen op termijn komen tot één CAO. De komende onderhandelingen lopen daar op vooruit. Er moet minder op centraal niveau en meer in de ondernemingen worden geregeld. Op die manier kan beter worden ingespeeld op de mogelijkheden en wensen van individuele ondernemingen en werknemers. De werkgevers willen af van een aantal historische gegroeide elementen die niet meer passen bij de moderne tijd en ook in andere CAO’s niet (meer) voorkomen.

Voor de werkgevers is een belangrijk uitgangspunt dat de nieuwe CAO’s moeten bijdragen aan rendementherstel en het behoud van werkgelegenheid. De loonkosten zullen moeten dalen en de arbeidsproductiviteit moet stijgen. Het gaat economisch niet goed met de sector. Afgelopen jaar zijn 19.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Voor 2004 verwacht de helft van de bouwondernemingen dat het bedrijfsresultaat zal verslechteren, blijkt uit een onderzoek dat het AVBB onder ondernemingen heeft gehouden. Veertig procent verwacht een vermindering van het personeelsbestand.
“Wij willen sociaal en economisch verantwoorde CAO’s”, aldus Bolwijn tijdens de presentatie aan de pers.

De voorstellen voor de nieuwe Bouw-CAO omvatten onder meer de volgende punten:

– Invoering van een model van een standaard aantal arbeidsuren op jaarbasis, waardoor er meer mogelijkheden voor werkgevers zijn om in te spelen op de marktsituatie. Dat voorkomt dat mensen vrij hebben als er genoeg werk is en op straat moeten worden gezet als er onvoldoende werk is.

РTerugdringing van het frequent verzuim dat in de sector bij werkgevers ̩n werknemers tot problemen en irritaties leidt. Bij meerdere ziekmeldingen per jaar volgt een sanctie.

– Afschaffing van de automatische prijscompensatie, die in andere CAO’s al lang is verdwenen.

– Vervanging van de reisurenregeling in de CAO – die in de praktijk tot veel problemen leidt bij bedrijven – door overeenkomsten op het niveau van de onderneming.

– Evenredige verdeling van de kosten van de pensioenvoorziening, in aansluiting op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor een goede pensioenvoorziening.

– Mogelijkheden voor ‘CAO à la carte’ met meer ruimte voor afspraken tussen individuele werkgever en werknemer.
Omvorming van de vakantiegeldregeling met ‘vakantiebonnen’ naar een gebruikelijke systematiek (zoals die in de UTA-CAO al geldt).

– Benutten van het geld van een eindejaarsuitkering voor WAO’ers voor maatregelen om de instroom in de WAO verder terug te brengen.

De voorstellen voor de
Bouw-CAO en de
UTA-CAO

staan op de AVBB-internetsite.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

Werkgevers presenteren CAO-voorstellen | Infrasite

Werkgevers presenteren CAO-voorstellen

Voorzitter van de werkgeversdelegatie Bertil Bolwijn presenteerde vrijdag 30 januari 2004 de voorstellen van werkgeverskant voor de nieuwe Bouw- en UTA-CAO.

Woensdag 4 februari 2004 beginnen de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor bouwplaatspersoneel (de Bouw-CAO, 150.000 werknemers) en voor het uitvoerend technisch en administratief personeel van bouwbedrijven (de UTA-CAO, 50.000 werknemers). Beide CAO’s lopen op 31 maart 2004 af.

De CAO-onderhandelingen staan in het teken van vernieuwing. Werkgevers en vakbeweging willen op termijn komen tot één CAO. De komende onderhandelingen lopen daar op vooruit. Er moet minder op centraal niveau en meer in de ondernemingen worden geregeld. Op die manier kan beter worden ingespeeld op de mogelijkheden en wensen van individuele ondernemingen en werknemers. De werkgevers willen af van een aantal historische gegroeide elementen die niet meer passen bij de moderne tijd en ook in andere CAO’s niet (meer) voorkomen.

Voor de werkgevers is een belangrijk uitgangspunt dat de nieuwe CAO’s moeten bijdragen aan rendementherstel en het behoud van werkgelegenheid. De loonkosten zullen moeten dalen en de arbeidsproductiviteit moet stijgen. Het gaat economisch niet goed met de sector. Afgelopen jaar zijn 19.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Voor 2004 verwacht de helft van de bouwondernemingen dat het bedrijfsresultaat zal verslechteren, blijkt uit een onderzoek dat het AVBB onder ondernemingen heeft gehouden. Veertig procent verwacht een vermindering van het personeelsbestand.
“Wij willen sociaal en economisch verantwoorde CAO’s”, aldus Bolwijn tijdens de presentatie aan de pers.

De voorstellen voor de nieuwe Bouw-CAO omvatten onder meer de volgende punten:

– Invoering van een model van een standaard aantal arbeidsuren op jaarbasis, waardoor er meer mogelijkheden voor werkgevers zijn om in te spelen op de marktsituatie. Dat voorkomt dat mensen vrij hebben als er genoeg werk is en op straat moeten worden gezet als er onvoldoende werk is.

РTerugdringing van het frequent verzuim dat in de sector bij werkgevers ̩n werknemers tot problemen en irritaties leidt. Bij meerdere ziekmeldingen per jaar volgt een sanctie.

– Afschaffing van de automatische prijscompensatie, die in andere CAO’s al lang is verdwenen.

– Vervanging van de reisurenregeling in de CAO – die in de praktijk tot veel problemen leidt bij bedrijven – door overeenkomsten op het niveau van de onderneming.

– Evenredige verdeling van de kosten van de pensioenvoorziening, in aansluiting op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor een goede pensioenvoorziening.

– Mogelijkheden voor ‘CAO à la carte’ met meer ruimte voor afspraken tussen individuele werkgever en werknemer.
Omvorming van de vakantiegeldregeling met ‘vakantiebonnen’ naar een gebruikelijke systematiek (zoals die in de UTA-CAO al geldt).

– Benutten van het geld van een eindejaarsuitkering voor WAO’ers voor maatregelen om de instroom in de WAO verder terug te brengen.

De voorstellen voor de
Bouw-CAO en de
UTA-CAO

staan op de AVBB-internetsite.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB