Gedragsregels voor ondernemende overheid

Het kabinet heeft gedragsregels opgesteld voor overheidsdiensten die goederen en diensten aanbieden. De regels moeten oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en overheidsdiensten tegengaan.

Dat blijkt uit de nieuwe aanpak van de problematiek van ‘markt en overheid’, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het eerder ingediende wetsvoorstel markt en overheid wordt ingetrokken. Dit voorstel zou volgens het kabinet de autonomie van overheden te sterk beperken en tot hoge administratieve en bestuurlijke lasten kunnen leiden.

Gedragsregels
In het nieuwe plan van de ministers Brinkhorst (EZ), Donner (Justitie) en De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) worden gedragsregels opgenomen in de Mededingingswet voor overheden die als onderneming op de zakelijke markt optreden. Het gaat om de volgende regels:

– Overheidsdiensten mogen hun ondernemingsactiviteiten niet meer financieren met collectieve middelen.
– Overheden mogen gegevens die zij hebben vanuit hun publieke functie, niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
– Een overheidsorganisatie mag de eigen overheidsbedrijven geen onevenredige voordelen geven.

De overheid zet als onderneming 2,5 miljard euro om aan rechtstreekse ondernemingsactiviteiten. Via overheidsbedrijven komt daar nog eens 25 miljard euro bij.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken

Gedragsregels voor ondernemende overheid | Infrasite

Gedragsregels voor ondernemende overheid

Het kabinet heeft gedragsregels opgesteld voor overheidsdiensten die goederen en diensten aanbieden. De regels moeten oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en overheidsdiensten tegengaan.

Dat blijkt uit de nieuwe aanpak van de problematiek van ‘markt en overheid’, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het eerder ingediende wetsvoorstel markt en overheid wordt ingetrokken. Dit voorstel zou volgens het kabinet de autonomie van overheden te sterk beperken en tot hoge administratieve en bestuurlijke lasten kunnen leiden.

Gedragsregels
In het nieuwe plan van de ministers Brinkhorst (EZ), Donner (Justitie) en De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) worden gedragsregels opgenomen in de Mededingingswet voor overheden die als onderneming op de zakelijke markt optreden. Het gaat om de volgende regels:

– Overheidsdiensten mogen hun ondernemingsactiviteiten niet meer financieren met collectieve middelen.
– Overheden mogen gegevens die zij hebben vanuit hun publieke functie, niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
– Een overheidsorganisatie mag de eigen overheidsbedrijven geen onevenredige voordelen geven.

De overheid zet als onderneming 2,5 miljard euro om aan rechtstreekse ondernemingsactiviteiten. Via overheidsbedrijven komt daar nog eens 25 miljard euro bij.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken