Nederlandse tekst nieuwe aanbestedingsrichtlijn

De huidige europese aanbestedingsrichtlijnen voor werken, diensten en leveringen worden vervangen door één geïntegreerde richtlijn. De tekst van dit zogenaamde ‘wetgevend pakket’, zoals op 2 december 2003 door de delegaties van de Raad en het Parlement is vastgesteld in het conciliatie-comité, is nu

beschikbaar
. Als Raad en Parlement deze tekst tevens in de plenaire vergadering aannemen (in hun volledige samenstelling), dan is dit in beginsel de tekst zoals die gaat luiden voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn (behoudens vertalingsaanpassingen).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: stichting Europa decentraal

Nederlandse tekst nieuwe aanbestedingsrichtlijn | Infrasite

Nederlandse tekst nieuwe aanbestedingsrichtlijn

De huidige europese aanbestedingsrichtlijnen voor werken, diensten en leveringen worden vervangen door één geïntegreerde richtlijn. De tekst van dit zogenaamde ‘wetgevend pakket’, zoals op 2 december 2003 door de delegaties van de Raad en het Parlement is vastgesteld in het conciliatie-comité, is nu

beschikbaar
. Als Raad en Parlement deze tekst tevens in de plenaire vergadering aannemen (in hun volledige samenstelling), dan is dit in beginsel de tekst zoals die gaat luiden voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijn (behoudens vertalingsaanpassingen).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: stichting Europa decentraal