Goedkeuring Bestemmingsplan N201 Zone

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben het bestemmingsplan N201 Zone goedgekeurd. Het bestemmingsplan N201 Zone maakt de omlegging van de N201 ten noorden van de kern Aalsmeer, ten zuiden van Nieuw-Oosteinde mogelijk. Door het plan kan ook de ontwikkeling van ca. 188 ha bruto bedrijventerrein worden gerealiseerd.

In 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) over het bestemmingsplan N201 Zone vernietigd. De Afdeling was van oordeel dat zowel in genoemd besluit van GS van september 2002 als in het bestemmingsplan “N201 Zone” onvoldoende is ingegaan op de Flora- en faunawet.

Voor het bestemmingsplan waren twee ontheffingen van de Flora- en faunawet vereist: een voor de weg en een voor de bedrijventerreinen. Ten tijde van de besluitvorming was pas een van de twee ontheffingen verleend. Inmiddels is ook de tweede ontheffing ontvangen. GS hebben derhalve het bestemmingsplan – met uitzondering van enkele onderschikte en nader uit te werken onderdelen – goedgekeurd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

Goedkeuring Bestemmingsplan N201 Zone | Infrasite

Goedkeuring Bestemmingsplan N201 Zone

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben het bestemmingsplan N201 Zone goedgekeurd. Het bestemmingsplan N201 Zone maakt de omlegging van de N201 ten noorden van de kern Aalsmeer, ten zuiden van Nieuw-Oosteinde mogelijk. Door het plan kan ook de ontwikkeling van ca. 188 ha bruto bedrijventerrein worden gerealiseerd.

In 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) over het bestemmingsplan N201 Zone vernietigd. De Afdeling was van oordeel dat zowel in genoemd besluit van GS van september 2002 als in het bestemmingsplan “N201 Zone” onvoldoende is ingegaan op de Flora- en faunawet.

Voor het bestemmingsplan waren twee ontheffingen van de Flora- en faunawet vereist: een voor de weg en een voor de bedrijventerreinen. Ten tijde van de besluitvorming was pas een van de twee ontheffingen verleend. Inmiddels is ook de tweede ontheffing ontvangen. GS hebben derhalve het bestemmingsplan – met uitzondering van enkele onderschikte en nader uit te werken onderdelen – goedgekeurd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland