Aanbestedingsprocedure Almelo verdiept spoor hervat

De aanbestedingsprocedure voor de aanleg van een verdiept spoor in Almelo is hervat. De procedure was opgeschort om ProRail gelegenheid te geven overleg te voeren met financiers over een voortzetting van de procedure.

Begin 2002 kreeg de gemeente Almelo een toezegging van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor een extra budget van € 13,6 miljoen voor de verdiepte aanleg van het spoor tussen het centraal station en halte Almelo de Riet. Het totaalbudget kwam hiermee op € 32 miljoen (prijspeil 2000). Het ministerie verzocht ProRail samen met de gemeente en Rijkswaterstaat te onderzoeken of en hoe met deze toezegging, de verdiepte ligging van het spoor in Almelo kon worden gerealiseerd.

Procedure opgeschort in maart 2003
Medio 2002 startte ProRail een Europese aanbestedingsprocedure. Vijf aannemers werden geselecteerd en gevraagd om een ontwerp op te stellen. Ook moesten zij een voorlopige prijs noemen en aangeven welke risico’s zij wel en niet zouden willen dragen. Géén van de vijf aannemers en -combinaties liet weten een aanbieding te willen doen inclusief alle risico’s voor een vaste prijs. Deze situatie was in maart 2003 reden om de aanbestedingsprocedure op te schorten.

Voortzetting procedure
Vervolgens heeft de Gemeente Almelo, ProRail het dringende verzoek gedaan nogmaals de aannemers te benaderen met de vraag of men niet aan de gestelde voorwaarden kan voldoen. Reden hiervoor is dat de gemeente de indruk heeft dat onder de vijf aannemers wellicht toch bedrijven zijn die het werk voor het beschikbare bedrag willen uitvoeren. ProRail heeft het verzoek van de gemeente gehonoreerd en besloten tot een herstart.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail

Aanbestedingsprocedure Almelo verdiept spoor hervat | Infrasite

Aanbestedingsprocedure Almelo verdiept spoor hervat

De aanbestedingsprocedure voor de aanleg van een verdiept spoor in Almelo is hervat. De procedure was opgeschort om ProRail gelegenheid te geven overleg te voeren met financiers over een voortzetting van de procedure.

Begin 2002 kreeg de gemeente Almelo een toezegging van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor een extra budget van € 13,6 miljoen voor de verdiepte aanleg van het spoor tussen het centraal station en halte Almelo de Riet. Het totaalbudget kwam hiermee op € 32 miljoen (prijspeil 2000). Het ministerie verzocht ProRail samen met de gemeente en Rijkswaterstaat te onderzoeken of en hoe met deze toezegging, de verdiepte ligging van het spoor in Almelo kon worden gerealiseerd.

Procedure opgeschort in maart 2003
Medio 2002 startte ProRail een Europese aanbestedingsprocedure. Vijf aannemers werden geselecteerd en gevraagd om een ontwerp op te stellen. Ook moesten zij een voorlopige prijs noemen en aangeven welke risico’s zij wel en niet zouden willen dragen. Géén van de vijf aannemers en -combinaties liet weten een aanbieding te willen doen inclusief alle risico’s voor een vaste prijs. Deze situatie was in maart 2003 reden om de aanbestedingsprocedure op te schorten.

Voortzetting procedure
Vervolgens heeft de Gemeente Almelo, ProRail het dringende verzoek gedaan nogmaals de aannemers te benaderen met de vraag of men niet aan de gestelde voorwaarden kan voldoen. Reden hiervoor is dat de gemeente de indruk heeft dat onder de vijf aannemers wellicht toch bedrijven zijn die het werk voor het beschikbare bedrag willen uitvoeren. ProRail heeft het verzoek van de gemeente gehonoreerd en besloten tot een herstart.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail