Voortgang Tracéwetprocedure N61 Hoek-Schoondijke

In een brief informeert minister Peijs de Tweede Kamer, mede namens haar collega van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de voortgang van de Tracéwetprocedure N61 Hoek-Schoondijke.

Het standpunt voorziet in een combinatie van twee alternatieven uit de trajectnota/mer, het stroomweg-alternatief en het gebiedsontsluitingsweg-alternatief. Hierdoor moest eerst het standpunt verder worden uitgewerkt en moest extra worden gecommuniceerd met de omgeving, alvorens gericht aan het OTB kon worden gewerkt. Dat heeft tot vertraging geleid. De huidige planning is om het OTB medio 2004 ter inzage te leggen, zo schrijft de minister.

Voortgang Tracéwetprocedure N61 Hoek-Schoondijke | Infrasite

Voortgang Tracéwetprocedure N61 Hoek-Schoondijke

In een brief informeert minister Peijs de Tweede Kamer, mede namens haar collega van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de voortgang van de Tracéwetprocedure N61 Hoek-Schoondijke.

Het standpunt voorziet in een combinatie van twee alternatieven uit de trajectnota/mer, het stroomweg-alternatief en het gebiedsontsluitingsweg-alternatief. Hierdoor moest eerst het standpunt verder worden uitgewerkt en moest extra worden gecommuniceerd met de omgeving, alvorens gericht aan het OTB kon worden gewerkt. Dat heeft tot vertraging geleid. De huidige planning is om het OTB medio 2004 ter inzage te leggen, zo schrijft de minister.