Stand Tracéwetprocedure A2-A76 Urmond-Kerensheide

In een brief informeert minister Peijs de Tweede Kamer, mede namens haar collega van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de voortgang van de Tracéwetprocedure A2-A76 Urmond- Kerensheide.

Het OTB voor het project A2/76 Urmond-Kerensheide-Hoensbroek is met name door de complexiteit van de vormgeving van de aansluiting bij Nuth vertraagd. Getracht wordt deze aansluiting zodanig vorm te geven dat rekening gehouden kan worden met de mogelijke komst van de buitenring Parkstad. De regio voert een studie uit naar deze ring, zo schrijft de minister.

Stand Tracéwetprocedure A2-A76 Urmond-Kerensheide | Infrasite

Stand Tracéwetprocedure A2-A76 Urmond-Kerensheide

In een brief informeert minister Peijs de Tweede Kamer, mede namens haar collega van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de voortgang van de Tracéwetprocedure A2-A76 Urmond- Kerensheide.

Het OTB voor het project A2/76 Urmond-Kerensheide-Hoensbroek is met name door de complexiteit van de vormgeving van de aansluiting bij Nuth vertraagd. Getracht wordt deze aansluiting zodanig vorm te geven dat rekening gehouden kan worden met de mogelijke komst van de buitenring Parkstad. De regio voert een studie uit naar deze ring, zo schrijft de minister.