Reactie minister Brinkhorst op uitzending bouwfraude

Minister Brinkhorst van Economische Zaken laat in een reactie op de uitzending van Netwerk over de bouwfraude weten dat het hier gaat om een misinterpretatie van een gedateerde e-mail. Hij wijst erop dat minister Dekker van VROM in een voortgangsrapportage over de stand van zeken rond de afwikkeling van de bouwfraude de Tweede Kamer op 17 december j.l. heeft meegedeeld dat de beleidsregels voorlopig niet konden worden ingevoerd, omdat het moeilijk bleek ze uitvoerbaar te maken. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan wel uitvoerbare beleidsregels, die binnenkort in het Kabinet worden besproken. De minister hecht eraan te laten weten dat er geen sprake is van het van de haak halen van de bouw. Een cultuuromslag in de bouw is naar zijn oordeel onverminderd nodig, mede in het licht van de uitspraken van de NMa.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken

Reactie minister Brinkhorst op uitzending bouwfraude | Infrasite

Reactie minister Brinkhorst op uitzending bouwfraude

Minister Brinkhorst van Economische Zaken laat in een reactie op de uitzending van Netwerk over de bouwfraude weten dat het hier gaat om een misinterpretatie van een gedateerde e-mail. Hij wijst erop dat minister Dekker van VROM in een voortgangsrapportage over de stand van zeken rond de afwikkeling van de bouwfraude de Tweede Kamer op 17 december j.l. heeft meegedeeld dat de beleidsregels voorlopig niet konden worden ingevoerd, omdat het moeilijk bleek ze uitvoerbaar te maken. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan wel uitvoerbare beleidsregels, die binnenkort in het Kabinet worden besproken. De minister hecht eraan te laten weten dat er geen sprake is van het van de haak halen van de bouw. Een cultuuromslag in de bouw is naar zijn oordeel onverminderd nodig, mede in het licht van de uitspraken van de NMa.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken