Kabinet stemt in met Wetsvoorstel stad en milieu

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met de Interimwet stad en milieubenadering. Het wetsvoorstel biedt gemeenten de mogelijkheid om, in het belang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik, in bepaalde gevallen af te wijken van specifieke wettelijke milieukwaliteitsnormen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de wettelijke voorschriften voor geluid, stank en ammoniak. Dat betekent dat bijvoorbeeld woningen kunnen worden gebouwd op locaties waar dat volgens de milieuwetgeving eigenlijk niet is toegestaan. Gemeenten hebben voor deze afwijking wel toestemming nodig van de provincie. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een procedure die de mogelijkheid biedt om besluiten te bundelen, zodat de uitvoering van ruimtelijke plannen kan worden versneld.

De afgelopen jaren is in een aantal stedelijke projecten geëxperimenteerd met de zogenaamde Stad en Milieubenadering. Die benadering gaat uit van een integrale aanpak van ruimtelijke ordening en milieubeleid. Op basis van de Experimentenwet Stad en Milieu konden 25 gemeenten ervaringen opdoen met de stad en milieubenadering. Gezien de positieve ervaringen met experimenten heeft het kabinet, na overleg met de Tweede Kamer, besloten om een algemene wettelijke regeling te maken.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Kabinet stemt in met Wetsvoorstel stad en milieu | Infrasite

Kabinet stemt in met Wetsvoorstel stad en milieu

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met de Interimwet stad en milieubenadering. Het wetsvoorstel biedt gemeenten de mogelijkheid om, in het belang van zuinig en doelmatig ruimtegebruik, in bepaalde gevallen af te wijken van specifieke wettelijke milieukwaliteitsnormen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de wettelijke voorschriften voor geluid, stank en ammoniak. Dat betekent dat bijvoorbeeld woningen kunnen worden gebouwd op locaties waar dat volgens de milieuwetgeving eigenlijk niet is toegestaan. Gemeenten hebben voor deze afwijking wel toestemming nodig van de provincie. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een procedure die de mogelijkheid biedt om besluiten te bundelen, zodat de uitvoering van ruimtelijke plannen kan worden versneld.

De afgelopen jaren is in een aantal stedelijke projecten geëxperimenteerd met de zogenaamde Stad en Milieubenadering. Die benadering gaat uit van een integrale aanpak van ruimtelijke ordening en milieubeleid. Op basis van de Experimentenwet Stad en Milieu konden 25 gemeenten ervaringen opdoen met de stad en milieubenadering. Gezien de positieve ervaringen met experimenten heeft het kabinet, na overleg met de Tweede Kamer, besloten om een algemene wettelijke regeling te maken.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM