OV Verkenning BrabantStad, 680 miljoen tot 2020

De Verkenning OV-netwerk BrabantStad wordt vertaald in een stap-voor-stap investeringsprogramma van 680 miljoen euro voor spoor (meer sneltreinen en intercity’s), (infrastructuur voor) hoogwaardig openbaar vervoer en knooppunten (de aanleg van vijf voorstadstations in BrabantStad).
De Verkenning OV-netwerk BrabantStad is een gezamenlijk onderzoek van de vijf steden Breda, Eindhoven, Helmond,
’s-Hertogenbosch en Tilburg, het Samenwerkingsgebied Regio Eindhoven en de provincie Noord-Brabant. Brabantstad, het tweede stedelijk netwerk van Nederland, ziet grote bereikbaarheidsproblemen op zich afkomen als het beleid voor het openbaar vervoer niet wordt gewijzigd. De Verkenning geeft oplossingen en kansen voor een beter openbaar vervoer dat ook aansluit op het autogebruik in Brabant. De visie richt zich op stedelijk vervoer, vervoer binnen BrabantStad en (inter)nationale verbindingen.

De conclusie van de Verkenning is dat de bereikbaarheid van Brabant de komende tijd ernstig onder druk komt te staan als gevolg van het toenemend autogebruik. Vooral de randen van de steden slibben dicht waardoor in 2020 burgers de centra van de steden niet meer kunnen bereiken als er niets gebeurt met het openbaar vervoer. Door de hoge afhankelijkheid van de auto en de lage kwaliteit van het openbaar vervoer worden de economische groei en een gezonde ontwikkeling van het tweede stedelijk netwerk van Nederland bedreigd. Ook het sociaal-culturele aanbod van de grote steden wordt voor burgers uit heel Brabant onbereikbaar.

De visie zoals die nu voorligt voorkomt grootschalige investeringen. Met een relatief bescheiden investering van 625-680 miljoen euro, verspreid over 16 jaar, is een grote slag te slaan. De Verkenning is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal relevante partners. Zo hebben onder andere NS, ProRail en Rijkswaterstaat bijdragen geleverd. Ook de realisatie van de plannen zal alleen in nauwe samenwerking binnen de regio en met de andere partners mogelijk zijn.

De effecten van de uitvoering van deze visie zijn groot. Het ov-netwerk zal niet de congestie op de weg oplossen maar zal wel de gevolgen van die congestie verminderen omdat het een alternatief biedt voor de auto. Er is geen sprake meer van auto óf openbaar vervoer, maar van én én. De trend van steeds minder reizigers in het openbaar vervoer zal worden gekeerd.
Het ov-netwerk BrabantStad richt zich met name op het verkeer van, naar en tussen de grote steden. Daar zijn de problemen met betrekking tot bereikbaarheid en leefbaarheid het grootst. Tegelijk ligt daar ook de grootste groeimarkt voor het openbaar vervoer. Een concurrerend openbaar vervoer maakt eventueel in te voeren flankerend beleid zoals autovrije stadscentra en betaald parkeren acceptabeler.

Makkelijk en duidelijk
Door eenheid te brengen in het openbaar in Brabantstad wordt het voor de reizigers makkelijker en duidelijker. Zo wordt er nadrukkelijk gekozen voor meer intercity’s en sneltreinen over het spoor in een hoge frequentie die aansluiting zullen bieden op onderliggend vervoer op de HOV-assen.
Om juist bij de stadsranden de auto in te ruilen voor openbaar vervoer zijn er vijf nieuwe stations nodig: Berkel-Enschot, Breda Oost, Eindhoven Acht, ’s-Hertogenbosch Avenue 2 en Maaspoort naast het al geplande Helmond Brandevoort en het al gerealiseerde Tilburg Reeshof.
Snel en hoogwaardig busvervoer, dat stipt op tijd rijdt over vrije busbanen biedt de mogelijkheid om het openbaar vervoer binnen de stedelijke regio’s te verbeteren en meer reizigers aan te trekken. Bij de uitwerking hiervan spelen de knooppunten die overstappen en veranderen van auto naar bus of bus naar trein mogelijk maken een cruciale rol.
De stadsrandknooppunten maken ruimte voor grootstedelijke ontwikkeling en allure, terwijl een betere bereikbaarheid van de stadscentra voor levendige binnensteden zorgt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

OV Verkenning BrabantStad, 680 miljoen tot 2020 | Infrasite

OV Verkenning BrabantStad, 680 miljoen tot 2020

De Verkenning OV-netwerk BrabantStad wordt vertaald in een stap-voor-stap investeringsprogramma van 680 miljoen euro voor spoor (meer sneltreinen en intercity’s), (infrastructuur voor) hoogwaardig openbaar vervoer en knooppunten (de aanleg van vijf voorstadstations in BrabantStad).
De Verkenning OV-netwerk BrabantStad is een gezamenlijk onderzoek van de vijf steden Breda, Eindhoven, Helmond,
’s-Hertogenbosch en Tilburg, het Samenwerkingsgebied Regio Eindhoven en de provincie Noord-Brabant. Brabantstad, het tweede stedelijk netwerk van Nederland, ziet grote bereikbaarheidsproblemen op zich afkomen als het beleid voor het openbaar vervoer niet wordt gewijzigd. De Verkenning geeft oplossingen en kansen voor een beter openbaar vervoer dat ook aansluit op het autogebruik in Brabant. De visie richt zich op stedelijk vervoer, vervoer binnen BrabantStad en (inter)nationale verbindingen.

De conclusie van de Verkenning is dat de bereikbaarheid van Brabant de komende tijd ernstig onder druk komt te staan als gevolg van het toenemend autogebruik. Vooral de randen van de steden slibben dicht waardoor in 2020 burgers de centra van de steden niet meer kunnen bereiken als er niets gebeurt met het openbaar vervoer. Door de hoge afhankelijkheid van de auto en de lage kwaliteit van het openbaar vervoer worden de economische groei en een gezonde ontwikkeling van het tweede stedelijk netwerk van Nederland bedreigd. Ook het sociaal-culturele aanbod van de grote steden wordt voor burgers uit heel Brabant onbereikbaar.

De visie zoals die nu voorligt voorkomt grootschalige investeringen. Met een relatief bescheiden investering van 625-680 miljoen euro, verspreid over 16 jaar, is een grote slag te slaan. De Verkenning is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal relevante partners. Zo hebben onder andere NS, ProRail en Rijkswaterstaat bijdragen geleverd. Ook de realisatie van de plannen zal alleen in nauwe samenwerking binnen de regio en met de andere partners mogelijk zijn.

De effecten van de uitvoering van deze visie zijn groot. Het ov-netwerk zal niet de congestie op de weg oplossen maar zal wel de gevolgen van die congestie verminderen omdat het een alternatief biedt voor de auto. Er is geen sprake meer van auto óf openbaar vervoer, maar van én én. De trend van steeds minder reizigers in het openbaar vervoer zal worden gekeerd.
Het ov-netwerk BrabantStad richt zich met name op het verkeer van, naar en tussen de grote steden. Daar zijn de problemen met betrekking tot bereikbaarheid en leefbaarheid het grootst. Tegelijk ligt daar ook de grootste groeimarkt voor het openbaar vervoer. Een concurrerend openbaar vervoer maakt eventueel in te voeren flankerend beleid zoals autovrije stadscentra en betaald parkeren acceptabeler.

Makkelijk en duidelijk
Door eenheid te brengen in het openbaar in Brabantstad wordt het voor de reizigers makkelijker en duidelijker. Zo wordt er nadrukkelijk gekozen voor meer intercity’s en sneltreinen over het spoor in een hoge frequentie die aansluiting zullen bieden op onderliggend vervoer op de HOV-assen.
Om juist bij de stadsranden de auto in te ruilen voor openbaar vervoer zijn er vijf nieuwe stations nodig: Berkel-Enschot, Breda Oost, Eindhoven Acht, ’s-Hertogenbosch Avenue 2 en Maaspoort naast het al geplande Helmond Brandevoort en het al gerealiseerde Tilburg Reeshof.
Snel en hoogwaardig busvervoer, dat stipt op tijd rijdt over vrije busbanen biedt de mogelijkheid om het openbaar vervoer binnen de stedelijke regio’s te verbeteren en meer reizigers aan te trekken. Bij de uitwerking hiervan spelen de knooppunten die overstappen en veranderen van auto naar bus of bus naar trein mogelijk maken een cruciale rol.
De stadsrandknooppunten maken ruimte voor grootstedelijke ontwikkeling en allure, terwijl een betere bereikbaarheid van de stadscentra voor levendige binnensteden zorgt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant