Zuid-Holland: Investeren in verkeersveiligheid loont

De aanleg van rotondes en andere snelheidsremmende maatregelen werpen vruchten af. De effecten van de 102 rotondes, die sinds 1989 op provinciale wegen zijn aangelegd, bevestigen de hooggestemde verwachtingen van het werken aan een duurzaam veilig wegennet. Mede daardoor is het aantal ziekenhuisgewonden bijna op het niveau van 1986 teruggebracht: 222.

De cijfers werden bekend bij de behandeling van het rapport Verkeersveiligheid provinciale wegen 2003 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS). “Dit sterkt ons in de uitvoering van ons verkeersveiligheidsbeleid”, meldt Marnix Norder de verantwoordelijk verkeersgedeputeerde. Toch waakt hij voor al te veel optimisme: “Elk ongeval is er één teveel, zeker als daar gewonden, of erger dodelijk slachtoffers bij vallen.” Het stoort de provincie dat er zo denigrerend gesproken wordt over allerlei snelheidsremmende maatregelen. Norder: “Rotondes zijn inmiddels wel maatschappelijk geaccepteerd, maar op snelheidscamera’s en drempels is altijd kritiek, terwijl die toch hetzelfde doel dienen.”

Uit de evaluatie blijkt verder dat naast de groei van het verkeer ook een verruwing van het gedrag van weggebruikers het positieve effect van veiligheidsmaatregelen verkleint. Daar tegenover staat dat op de wegen waar regionaal afspraken zijn gemaakt het aantal letselongevallen sterker is afgenomen dan op wegen waar geen regioplannen verkeershandhaving zijn uitgevoerd. Het gaat dan om afspraken over vormgeving van de wegen, het geven van uitgebreide voorlichting over verkeersveiligheid en intensivering van het verkeerstoezicht door politie en justitie.

Het volledige rapport verkeersveiligheid provinciale wegen 2003 is te vinden op de website van de provincie:
www.zuid-holland.nl
, thema Verkeer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland: Investeren in verkeersveiligheid loont | Infrasite

Zuid-Holland: Investeren in verkeersveiligheid loont

De aanleg van rotondes en andere snelheidsremmende maatregelen werpen vruchten af. De effecten van de 102 rotondes, die sinds 1989 op provinciale wegen zijn aangelegd, bevestigen de hooggestemde verwachtingen van het werken aan een duurzaam veilig wegennet. Mede daardoor is het aantal ziekenhuisgewonden bijna op het niveau van 1986 teruggebracht: 222.

De cijfers werden bekend bij de behandeling van het rapport Verkeersveiligheid provinciale wegen 2003 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS). “Dit sterkt ons in de uitvoering van ons verkeersveiligheidsbeleid”, meldt Marnix Norder de verantwoordelijk verkeersgedeputeerde. Toch waakt hij voor al te veel optimisme: “Elk ongeval is er één teveel, zeker als daar gewonden, of erger dodelijk slachtoffers bij vallen.” Het stoort de provincie dat er zo denigrerend gesproken wordt over allerlei snelheidsremmende maatregelen. Norder: “Rotondes zijn inmiddels wel maatschappelijk geaccepteerd, maar op snelheidscamera’s en drempels is altijd kritiek, terwijl die toch hetzelfde doel dienen.”

Uit de evaluatie blijkt verder dat naast de groei van het verkeer ook een verruwing van het gedrag van weggebruikers het positieve effect van veiligheidsmaatregelen verkleint. Daar tegenover staat dat op de wegen waar regionaal afspraken zijn gemaakt het aantal letselongevallen sterker is afgenomen dan op wegen waar geen regioplannen verkeershandhaving zijn uitgevoerd. Het gaat dan om afspraken over vormgeving van de wegen, het geven van uitgebreide voorlichting over verkeersveiligheid en intensivering van het verkeerstoezicht door politie en justitie.

Het volledige rapport verkeersveiligheid provinciale wegen 2003 is te vinden op de website van de provincie:
www.zuid-holland.nl
, thema Verkeer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland