Brinkman: ‘Streep eronder’

Het vertrouwen moet hersteld worden, de reputatie verbeterd en aan de negatieve berichtgeving moet een einde komen. Dat is de wens voor 2004 die AVBB-voorzitter Brinkman uit in een vraaggesprek met het blad BouwNieuws van deze week.

‘We moeten zien of we er met elkaar – autoriteiten en bedrijfsleven – in slagen om die streep te trekken. Kwestie is of de wil om het leven te beteren ook door anderen zo wordt ervaren. Het is nu het moment van boete doen, maar dan moeten we ook weer met elkaar verder. Althans; ik hoop dat het zo zal gaan’, aldus Brinkman ‘We hebben eind november met de bewindslieden van EZ, VROM en Verkeer en Waterstaat afgesproken dat we nieuwe contractvormen gaan uitproberen. Dat moet onder meer de weg effenen naar nieuwe onderlinge verhoudingen. Tegelijkertijd hoop ik dat bedrijven niet verzeild raken in ellenlange juridische procedures, want daar schieten we niet veel mee op.’

‘Als er boete betaald wordt, is er ook boete gedaan. Er moet niet steeds weer opnieuw van alles worden opgerakeld in de vorm van mediaspektakels. We zullen er als bedrijfstak in moeten investeren om weg te blijven uit het beklaagdenbankje.’

Hij merkt in het politiek-maatschappelijk gesprek overigens de wens om de bladzijde daadwerkelijk om te slaan. Er moet hoognodig geïnvesteerd worden. Als er niet meer gebouwd wordt, geeft dat een neerwaartse druk op het vertrouwen in de economie. ‘Als mensen de bouwkranen om zich heen zien, helpt dat het consumentenvertrouwen in de economie te herstellen. Het is een gezamenlijk belang van autoriteiten en bouwers weer samen aan de slag te gaan.’

In de komende CAO moet volgens Brinkman ruimte worden geschapen voor veranderende culturen onder werknemers, die vragen om een andere dagindeling, andere werktijden of opleidingsprogramma’s. ‘De CAO gaat allang niet meer alleen over beloningen en beloningsstructuur. Er vindt een zekere verschuiving in belangen plaats, waarbij we ons moeten realiseren dat er veel meer maatwerk op z’n plaats is. Dat kan minder centraal dat tot nu toe gebeurde en op dat vlak zullen we dit jaar ook een belangrijke stap moeten zetten’.
De bouw zal naar zijn mening tevens forse inspanningen moeten doen om als werkgever aantrekkelijk te blijven voor nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt.

Op het vlak van de internationale concurrentie zegt hij: ‘Er zal meer druk komen van buitenlandse bedrijven die een poging komen wagen op de Nederlandse markt. Tegelijkertijd zullen Nederlandse bouwbedrijven de stap over de grens wat vaker moeten durven maken, want de thuismarkt is toch een betrekkelijk kleine markt. Ook de vraag hoeveel productiviteit en vakbekwaamheid een individuele werknemer levert voor het beschikbare loon zal ertoe leiden dat prestaties voelbaarder gemeten zullen gaan worden. We hebben op zichzelf uitstekende vaklieden, maar je zult zien dat de vraag om nog hogere productiviteit en prestaties zal toenemen. Daar moet je niet voor terugschrikken, daar moet je op voorbereid zijn en zo creatief mogelijk op inspelen.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

Brinkman: ‘Streep eronder’ | Infrasite

Brinkman: ‘Streep eronder’

Het vertrouwen moet hersteld worden, de reputatie verbeterd en aan de negatieve berichtgeving moet een einde komen. Dat is de wens voor 2004 die AVBB-voorzitter Brinkman uit in een vraaggesprek met het blad BouwNieuws van deze week.

‘We moeten zien of we er met elkaar – autoriteiten en bedrijfsleven – in slagen om die streep te trekken. Kwestie is of de wil om het leven te beteren ook door anderen zo wordt ervaren. Het is nu het moment van boete doen, maar dan moeten we ook weer met elkaar verder. Althans; ik hoop dat het zo zal gaan’, aldus Brinkman ‘We hebben eind november met de bewindslieden van EZ, VROM en Verkeer en Waterstaat afgesproken dat we nieuwe contractvormen gaan uitproberen. Dat moet onder meer de weg effenen naar nieuwe onderlinge verhoudingen. Tegelijkertijd hoop ik dat bedrijven niet verzeild raken in ellenlange juridische procedures, want daar schieten we niet veel mee op.’

‘Als er boete betaald wordt, is er ook boete gedaan. Er moet niet steeds weer opnieuw van alles worden opgerakeld in de vorm van mediaspektakels. We zullen er als bedrijfstak in moeten investeren om weg te blijven uit het beklaagdenbankje.’

Hij merkt in het politiek-maatschappelijk gesprek overigens de wens om de bladzijde daadwerkelijk om te slaan. Er moet hoognodig geïnvesteerd worden. Als er niet meer gebouwd wordt, geeft dat een neerwaartse druk op het vertrouwen in de economie. ‘Als mensen de bouwkranen om zich heen zien, helpt dat het consumentenvertrouwen in de economie te herstellen. Het is een gezamenlijk belang van autoriteiten en bouwers weer samen aan de slag te gaan.’

In de komende CAO moet volgens Brinkman ruimte worden geschapen voor veranderende culturen onder werknemers, die vragen om een andere dagindeling, andere werktijden of opleidingsprogramma’s. ‘De CAO gaat allang niet meer alleen over beloningen en beloningsstructuur. Er vindt een zekere verschuiving in belangen plaats, waarbij we ons moeten realiseren dat er veel meer maatwerk op z’n plaats is. Dat kan minder centraal dat tot nu toe gebeurde en op dat vlak zullen we dit jaar ook een belangrijke stap moeten zetten’.
De bouw zal naar zijn mening tevens forse inspanningen moeten doen om als werkgever aantrekkelijk te blijven voor nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt.

Op het vlak van de internationale concurrentie zegt hij: ‘Er zal meer druk komen van buitenlandse bedrijven die een poging komen wagen op de Nederlandse markt. Tegelijkertijd zullen Nederlandse bouwbedrijven de stap over de grens wat vaker moeten durven maken, want de thuismarkt is toch een betrekkelijk kleine markt. Ook de vraag hoeveel productiviteit en vakbekwaamheid een individuele werknemer levert voor het beschikbare loon zal ertoe leiden dat prestaties voelbaarder gemeten zullen gaan worden. We hebben op zichzelf uitstekende vaklieden, maar je zult zien dat de vraag om nog hogere productiviteit en prestaties zal toenemen. Daar moet je niet voor terugschrikken, daar moet je op voorbereid zijn en zo creatief mogelijk op inspelen.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB