AI: Te weinig aandacht voor arbeidsomstandigheden

De sector bouwmaterialen en grondstoffenwinning heeft onvoldoende oog voor de arbeidsomstandigheden van de werknemers. Dit is de belangrijkste conclusie van een inspectieproject van de Arbeidsinspectie. Tijdens de onaangekondigde inspecties is vooral gelet op de blootstelling aan kwarts en geluid en op risico’s van tillen, duwen en trekken. De resultaten van het inspectieproject worden vermeld in het rapport Bouwmaterialen en Grondstoffenwinning van de Arbeidsinspectie.

Tijdens de inspecties, in de periode november 2002 tot en met maart 2003, zijn 120 bedrijven bezocht. Bij 94 bedrijven zijn in totaal 244 overtredingen geconstateerd. Er zijn zes boetes opgelegd, waarbij in één geval de werkzaamheden zijn stilgelegd. Ruim de helft (55%) van de overtredingen spitsen zich toe op lichamelijke belasting, geluid en blootstelling aan kwarts. Bij 26 bedrijven werden geen overtredingen geconstateerd.

De inspecties werden uitgevoerd bij bedrijven die zich bezighouden met de productie van betonproducten en -mortel. Ook werden ondernemingen bezocht die zich bezig houden met de winning van zand, grind en klei en de vervaardiging van onder andere glas- en gipsproducten. De belangrijkste ziekmakers in de sector zijn lichamelijke en psychische overbelasting. De stoffen waarmee gewerkt wordt, zoals kwarts, kunnen bij een te hoge blootstelling na langere tijd ernstige ziekten veroorzaken.

Ondanks de energie die de brancheorganisaties steken in advisering over arbeidsomstandigheden, pakken de leden in de branche het arbobeleid niet structureel op, vindt de Arbeidsinspectie. De brancheorganisaties hebben de laatste jaren geïnvesteerd in voorlichting, het ontwikkelen van instrumenten voor veilig werken en in een methode voor het beoordelen van blootstellingen. De Arbeidsinspectie constateert echter dat dit weinig zin heeft wanneer hier geen gebruik van wordt gemaakt.

In de sector bouwmaterialen en grondstoffenwinning werken ongeveer 34.000 mensen. Driekwart van de bedrijven telt minder dan tien werknemers. Het aandeel bedrijven met meer dan honderd werknemers bedraagt ongeveer 3 procent.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Arbeidsinspectie

AI: Te weinig aandacht voor arbeidsomstandigheden | Infrasite

AI: Te weinig aandacht voor arbeidsomstandigheden

De sector bouwmaterialen en grondstoffenwinning heeft onvoldoende oog voor de arbeidsomstandigheden van de werknemers. Dit is de belangrijkste conclusie van een inspectieproject van de Arbeidsinspectie. Tijdens de onaangekondigde inspecties is vooral gelet op de blootstelling aan kwarts en geluid en op risico’s van tillen, duwen en trekken. De resultaten van het inspectieproject worden vermeld in het rapport Bouwmaterialen en Grondstoffenwinning van de Arbeidsinspectie.

Tijdens de inspecties, in de periode november 2002 tot en met maart 2003, zijn 120 bedrijven bezocht. Bij 94 bedrijven zijn in totaal 244 overtredingen geconstateerd. Er zijn zes boetes opgelegd, waarbij in één geval de werkzaamheden zijn stilgelegd. Ruim de helft (55%) van de overtredingen spitsen zich toe op lichamelijke belasting, geluid en blootstelling aan kwarts. Bij 26 bedrijven werden geen overtredingen geconstateerd.

De inspecties werden uitgevoerd bij bedrijven die zich bezighouden met de productie van betonproducten en -mortel. Ook werden ondernemingen bezocht die zich bezig houden met de winning van zand, grind en klei en de vervaardiging van onder andere glas- en gipsproducten. De belangrijkste ziekmakers in de sector zijn lichamelijke en psychische overbelasting. De stoffen waarmee gewerkt wordt, zoals kwarts, kunnen bij een te hoge blootstelling na langere tijd ernstige ziekten veroorzaken.

Ondanks de energie die de brancheorganisaties steken in advisering over arbeidsomstandigheden, pakken de leden in de branche het arbobeleid niet structureel op, vindt de Arbeidsinspectie. De brancheorganisaties hebben de laatste jaren geïnvesteerd in voorlichting, het ontwikkelen van instrumenten voor veilig werken en in een methode voor het beoordelen van blootstellingen. De Arbeidsinspectie constateert echter dat dit weinig zin heeft wanneer hier geen gebruik van wordt gemaakt.

In de sector bouwmaterialen en grondstoffenwinning werken ongeveer 34.000 mensen. Driekwart van de bedrijven telt minder dan tien werknemers. Het aandeel bedrijven met meer dan honderd werknemers bedraagt ongeveer 3 procent.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Arbeidsinspectie