Heijmans: dividendvoorstel, bijzondere last boetes NMa

Heijmans N.V. (Bouw, vastgoedontwikkeling en aanverwante activiteiten) zal naar aanleiding van de beschikkingen van NMa van 19 december 2003 ten laste van het resultaat over 2003 een bijzondere last nemen van € 15 miljoen. Aandeelhouders zal over 2003 een contant dividend worden voorgesteld van € 1,22 per gewoon (certificaat van) aandeel. Dit komt overeen met een uitkering van 40% van het verwachte nettoresultaat vóór het treffen van de nu aangekondigde bijzondere last.

Heijmans heeft op 10 december 2003 aangekondigd dat de nettowinst over het gehele jaar 2003 conform eerder uitgesproken verwachtingen zal uitkomen op ongeveer € 75 miljoen. Dit komt overeen met een winst per gewoon aandeel van circa € 3,04. Daarbij werd een voorbehoud gemaakt voor eventuele boetes van Openbaar Ministerie en NMa.
Op 19 december 2003 ontving Heijmans in een viertal zaken (van de zes tegen Heijmans lopende onderzoeken) een beschikking van NMa, hetgeen neerkomt op een boete van in totaal bijna € 15 miljoen. Heijmans bestudeert de beschikkingen van de NMa. Een definitief besluit hierover moet Heijmans nemen op 30 januari a.s.
Omdat het onzeker is of vóór afsluiting van de jaarrekening 2003 duidelijkheid zal bestaan over de definitieve hoogte van de boete, wordt nu uit voorzichtigheid voor het maximale bedrag een bijzondere last genomen ten laste van het boekjaar 2003. Het netto resultaat voor geheel 2003 komt daarmee naar verwachting uit op ongeveer € 60 miljoen en de winst per gewoon aandeel op circa € 2,37.
Heijmans zal, in verband met het éénmalige karakter van de bijzondere last, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen een contant dividend uit te keren van € 1,22 per gewoon aandeel. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is gepland op 5 mei 2004.

Heijmans zal de definitieve resultaten over 2003 op 11 maart 2004 publiceren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV

Heijmans: dividendvoorstel, bijzondere last boetes NMa | Infrasite

Heijmans: dividendvoorstel, bijzondere last boetes NMa

Heijmans N.V. (Bouw, vastgoedontwikkeling en aanverwante activiteiten) zal naar aanleiding van de beschikkingen van NMa van 19 december 2003 ten laste van het resultaat over 2003 een bijzondere last nemen van € 15 miljoen. Aandeelhouders zal over 2003 een contant dividend worden voorgesteld van € 1,22 per gewoon (certificaat van) aandeel. Dit komt overeen met een uitkering van 40% van het verwachte nettoresultaat vóór het treffen van de nu aangekondigde bijzondere last.

Heijmans heeft op 10 december 2003 aangekondigd dat de nettowinst over het gehele jaar 2003 conform eerder uitgesproken verwachtingen zal uitkomen op ongeveer € 75 miljoen. Dit komt overeen met een winst per gewoon aandeel van circa € 3,04. Daarbij werd een voorbehoud gemaakt voor eventuele boetes van Openbaar Ministerie en NMa.
Op 19 december 2003 ontving Heijmans in een viertal zaken (van de zes tegen Heijmans lopende onderzoeken) een beschikking van NMa, hetgeen neerkomt op een boete van in totaal bijna € 15 miljoen. Heijmans bestudeert de beschikkingen van de NMa. Een definitief besluit hierover moet Heijmans nemen op 30 januari a.s.
Omdat het onzeker is of vóór afsluiting van de jaarrekening 2003 duidelijkheid zal bestaan over de definitieve hoogte van de boete, wordt nu uit voorzichtigheid voor het maximale bedrag een bijzondere last genomen ten laste van het boekjaar 2003. Het netto resultaat voor geheel 2003 komt daarmee naar verwachting uit op ongeveer € 60 miljoen en de winst per gewoon aandeel op circa € 2,37.
Heijmans zal, in verband met het éénmalige karakter van de bijzondere last, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen een contant dividend uit te keren van € 1,22 per gewoon aandeel. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is gepland op 5 mei 2004.

Heijmans zal de definitieve resultaten over 2003 op 11 maart 2004 publiceren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV