EIB: Bouwproductie blijft dalen in 2004

De bouwproductie zal in 2004 onder invloed van de laagconjunctuur nog geen groei laten zien. Integendeel, met een volume van € 46,8 miljard is ook dit jaar sprake van een kleine daling van de bouwactiviteit (-0,5 procent). Hiermee krimpt de bouwproductie voor het derde jaar op rij. In 2002 en 2003 daalde het bouwvolume al met 3 procent per jaar. Met name in de utiliteitsbouw gaat het verre van goed. Conjunctuurgevoelige segmenten van de bouwmarkt hebben het meest te lijden van de recessie. Sinds eind vorige eeuw hoort de nieuwbouw van woningen hier ook uitdrukkelijk bij. In de periode na 2004 zal het bouwvolume in de meeste sectoren weer enige groei laten zien. Vooral onderhoud, verbetering en vervanging van de voorraad krijgen aandacht.

Deze conclusies zijn opgenomen in het door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid uitgebrachte rapport “Verwachtingen bouwproductie en werk-gelegenheid in 2004”.

Grond, water- en wegenbouw
De grond, water- en wegenbouw maakt momenteel een moeilijke periode door. De nieuwbouwactiviteit in de gww zal ook in 2004 nog aan belang afnemen (-5 procent). Door de ongunstige financiële vooruitzichten van veel opdrachtgevers, waaronder de rijksoverheid, worden investeringen voorzover mogelijk opgeschort. Bovendien nadert de afronding van grote infrastructurele projecten als de Betuwelijn en Hogesnelheidslijn-Zuid. De val op de gww-markt wordt beperkt door de groeiende aandacht voor het onderhoud aan de infrastructuur. Verwacht wordt dat de onderhoudsinspanning dit jaar met 4,5 procent groeit.

Utiliteitsbouw
Verreweg de grootste klap kreeg in 2003 de nieuwbouw van utiliteitsgebouwen (-11 procent). In het voetspoor van een in de jaren 2002/2003 met bijna 50 procent gedaald vergunningenvolume is een verder krimpende nieuwbouw van utiliteitsgebouwen ook in 2004 onvermijdelijk (-9 procent). Bij de utiliteitsbouw is vooral sprake van een scherpe terugval van investeringen in bedrijfsgebouwen. De kantorenmarkt ondervindt weer duidelijk de gevolgen van de varkenscyclus.
In deze eeuw is het productievolume van nieuwe woningen met meer dan 10 procent gedaald. Naast de laagconjunctuur dragen een gebrek aan bouwlocaties, de verminderde rijkssturing van de woningbouw en een uitgebreid stelsel van procedures en regelgeving niet bij aan de haalbaarheid van het ambitieniveau van het rijk, dat overigens al is bijgesteld van 100.000 naar 80.000 woningen per jaar.
Weliswaar is vanaf 2001 het aantal bouwvergunningen weer geleidelijk toegenomen van ruim 62.000 naar 72.500 woningen vorig jaar, een verdere groei wordt niet waarschijnlijk geacht, vooral door achterblijvende vervangingsinvesteringen. In 2004 groeit de bouwproductie van nieuwe woningen met 3 procent tot bijna € 10 miljard.

Werkgelegenheid
Op basis van de verwachte ontwikkeling van de bouwproductie zal de totale werkgelegenheid in de bouw in 2004 dalen tot 460.000 arbeidsjaren. In de periode na 2004 zal weer sprake zijn van een trendmatige stijging tot 487.000 arbeidsjaren in 2009.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht EIB

EIB: Bouwproductie blijft dalen in 2004 | Infrasite

EIB: Bouwproductie blijft dalen in 2004

De bouwproductie zal in 2004 onder invloed van de laagconjunctuur nog geen groei laten zien. Integendeel, met een volume van € 46,8 miljard is ook dit jaar sprake van een kleine daling van de bouwactiviteit (-0,5 procent). Hiermee krimpt de bouwproductie voor het derde jaar op rij. In 2002 en 2003 daalde het bouwvolume al met 3 procent per jaar. Met name in de utiliteitsbouw gaat het verre van goed. Conjunctuurgevoelige segmenten van de bouwmarkt hebben het meest te lijden van de recessie. Sinds eind vorige eeuw hoort de nieuwbouw van woningen hier ook uitdrukkelijk bij. In de periode na 2004 zal het bouwvolume in de meeste sectoren weer enige groei laten zien. Vooral onderhoud, verbetering en vervanging van de voorraad krijgen aandacht.

Deze conclusies zijn opgenomen in het door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid uitgebrachte rapport “Verwachtingen bouwproductie en werk-gelegenheid in 2004”.

Grond, water- en wegenbouw
De grond, water- en wegenbouw maakt momenteel een moeilijke periode door. De nieuwbouwactiviteit in de gww zal ook in 2004 nog aan belang afnemen (-5 procent). Door de ongunstige financiële vooruitzichten van veel opdrachtgevers, waaronder de rijksoverheid, worden investeringen voorzover mogelijk opgeschort. Bovendien nadert de afronding van grote infrastructurele projecten als de Betuwelijn en Hogesnelheidslijn-Zuid. De val op de gww-markt wordt beperkt door de groeiende aandacht voor het onderhoud aan de infrastructuur. Verwacht wordt dat de onderhoudsinspanning dit jaar met 4,5 procent groeit.

Utiliteitsbouw
Verreweg de grootste klap kreeg in 2003 de nieuwbouw van utiliteitsgebouwen (-11 procent). In het voetspoor van een in de jaren 2002/2003 met bijna 50 procent gedaald vergunningenvolume is een verder krimpende nieuwbouw van utiliteitsgebouwen ook in 2004 onvermijdelijk (-9 procent). Bij de utiliteitsbouw is vooral sprake van een scherpe terugval van investeringen in bedrijfsgebouwen. De kantorenmarkt ondervindt weer duidelijk de gevolgen van de varkenscyclus.
In deze eeuw is het productievolume van nieuwe woningen met meer dan 10 procent gedaald. Naast de laagconjunctuur dragen een gebrek aan bouwlocaties, de verminderde rijkssturing van de woningbouw en een uitgebreid stelsel van procedures en regelgeving niet bij aan de haalbaarheid van het ambitieniveau van het rijk, dat overigens al is bijgesteld van 100.000 naar 80.000 woningen per jaar.
Weliswaar is vanaf 2001 het aantal bouwvergunningen weer geleidelijk toegenomen van ruim 62.000 naar 72.500 woningen vorig jaar, een verdere groei wordt niet waarschijnlijk geacht, vooral door achterblijvende vervangingsinvesteringen. In 2004 groeit de bouwproductie van nieuwe woningen met 3 procent tot bijna € 10 miljard.

Werkgelegenheid
Op basis van de verwachte ontwikkeling van de bouwproductie zal de totale werkgelegenheid in de bouw in 2004 dalen tot 460.000 arbeidsjaren. In de periode na 2004 zal weer sprake zijn van een trendmatige stijging tot 487.000 arbeidsjaren in 2009.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht EIB