Friesland: ‘Snijden of schuiven in OV’ door provincie

De opgelegde bezuinigingen voor 2004 worden door de provincie Friesland gecompenseerd, zodat het voorzieningenniveau dit jaar niet wordt aangetast. Daarmee houden college en Provinciale Staten (PS) ook de handen vrij om in februari ‘richtinggevend’ te discussiëren over de toekomst van het openbaar vervoer. Met de uitkomst van de discussie kan het college de komende maanden de door PS gewenste richting verder uitwerken. Die uitwerking is bepalend voor het toekomstig openbaar vervoersbeleid dat in september door PS wordt vastgesteld. In de discussie in februari moet PS aangeven wat zij wil met het openbaar vervoer: ‘snijden of schuiven’

Het college van gedeputeerde staten en Provinciale Staten staan dit jaar voor de vraag hoe zij de rijksbezuinigingen in het openbaar vervoer gaan opvangen: wordt er vanaf 2005 gesneden in het voorzieningenniveau en gaan er minder bussen rijden, of haalt de provincie miljoenen uit haar algemene middelen om dezelfde bussen op de weg te houden? Dat is de vraag waar de provincie dit jaar voor staat. Een antwoord op de vraag is nodig omdat de rijksoverheid de provincies stevig kort op de bijdragen voor het openbaar vervoer. Op 4 februari gaan de staten over dit onderwerp in discussie, voorafgaand wordt op 14 januari de commissie Lân, Loft en Wetter geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Een korte discussienotitie is daarvoor aan Provinciale Staten verzonden.

Keuzes maken
Gedeputeerde Ton Baas: “Het rijk dwingt ons tot het maken van keuzes. Er zit geen rek in efficiencymaatregelen, de kaasschaaf heeft geen zin meer. Het is nu een kwestie van snijden of schuiven. Wil de provincie het voorzieningenniveau op het huidige en gewenste peil houden, dan moeten wij schuiven en uit eigen middelen de bezuinigingen geheel of gedeeltelijk moeten compenseren. Dan moet er vanaf 2005 € 3 miljoen op het kleed komen. Een andere keus is het snijden en daarmee wijzigingen aan te brengen in het voorzieningenniveau, wat gelijk staat aan het schrappen van busritten uit de dienstregeling.”

Hoogte van de bezuinigingen
De provincie Fryslân krijgt ieder jaar een financiële bijdrage van het rijk voor de uitvoering van het openbaar vervoer. Het huidige kabinet bezuinigt nu fors op deze vergoeding. Ontving Fryslân in 2003 in totaal € 31,1 miljoen van het rijk (waarvan € 27,5 miljoen voor het busvervoer), voor 2004 is dat bedrag met € 1,9 miljoen verminderd. In 2005 loopt de bezuiniging verder op tot € 3 miljoen, tien procent van het OV-budget van 2003 valt daarmee weg. Met name het busvervoer wordt slachtoffer van de bezuinigingen. Die voor de provincie negatieve ontwikkeling dwingt de provinciebestuurders tot ingrijpen.

In een beknopte discussienotitie zijn mogelijke maatregelen opgenomen waarmee de bezuinigingen door de provincie kunnen worden opgevangen. Naast het beschikbaar stellen van middelen (€ 3 miljoen) zijn dat maatregelen waarmee gesneden wordt in het voorzieningenniveau. Die maatregelen variëren van het snijden in de dienstregeling in de avonduren en in het weekend, het opheffen van het openbaar vervoer op de Waddeneilanden, het ter discussie stellen van de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen tot het vervangen van regulier openbaar vervoer in plaatsen kleiner dan 750 inwoners door collectief openbaar vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Friesland: ‘Snijden of schuiven in OV’ door provincie | Infrasite

Friesland: ‘Snijden of schuiven in OV’ door provincie

De opgelegde bezuinigingen voor 2004 worden door de provincie Friesland gecompenseerd, zodat het voorzieningenniveau dit jaar niet wordt aangetast. Daarmee houden college en Provinciale Staten (PS) ook de handen vrij om in februari ‘richtinggevend’ te discussiëren over de toekomst van het openbaar vervoer. Met de uitkomst van de discussie kan het college de komende maanden de door PS gewenste richting verder uitwerken. Die uitwerking is bepalend voor het toekomstig openbaar vervoersbeleid dat in september door PS wordt vastgesteld. In de discussie in februari moet PS aangeven wat zij wil met het openbaar vervoer: ‘snijden of schuiven’

Het college van gedeputeerde staten en Provinciale Staten staan dit jaar voor de vraag hoe zij de rijksbezuinigingen in het openbaar vervoer gaan opvangen: wordt er vanaf 2005 gesneden in het voorzieningenniveau en gaan er minder bussen rijden, of haalt de provincie miljoenen uit haar algemene middelen om dezelfde bussen op de weg te houden? Dat is de vraag waar de provincie dit jaar voor staat. Een antwoord op de vraag is nodig omdat de rijksoverheid de provincies stevig kort op de bijdragen voor het openbaar vervoer. Op 4 februari gaan de staten over dit onderwerp in discussie, voorafgaand wordt op 14 januari de commissie Lân, Loft en Wetter geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in het openbaar vervoer. Een korte discussienotitie is daarvoor aan Provinciale Staten verzonden.

Keuzes maken
Gedeputeerde Ton Baas: “Het rijk dwingt ons tot het maken van keuzes. Er zit geen rek in efficiencymaatregelen, de kaasschaaf heeft geen zin meer. Het is nu een kwestie van snijden of schuiven. Wil de provincie het voorzieningenniveau op het huidige en gewenste peil houden, dan moeten wij schuiven en uit eigen middelen de bezuinigingen geheel of gedeeltelijk moeten compenseren. Dan moet er vanaf 2005 € 3 miljoen op het kleed komen. Een andere keus is het snijden en daarmee wijzigingen aan te brengen in het voorzieningenniveau, wat gelijk staat aan het schrappen van busritten uit de dienstregeling.”

Hoogte van de bezuinigingen
De provincie Fryslân krijgt ieder jaar een financiële bijdrage van het rijk voor de uitvoering van het openbaar vervoer. Het huidige kabinet bezuinigt nu fors op deze vergoeding. Ontving Fryslân in 2003 in totaal € 31,1 miljoen van het rijk (waarvan € 27,5 miljoen voor het busvervoer), voor 2004 is dat bedrag met € 1,9 miljoen verminderd. In 2005 loopt de bezuiniging verder op tot € 3 miljoen, tien procent van het OV-budget van 2003 valt daarmee weg. Met name het busvervoer wordt slachtoffer van de bezuinigingen. Die voor de provincie negatieve ontwikkeling dwingt de provinciebestuurders tot ingrijpen.

In een beknopte discussienotitie zijn mogelijke maatregelen opgenomen waarmee de bezuinigingen door de provincie kunnen worden opgevangen. Naast het beschikbaar stellen van middelen (€ 3 miljoen) zijn dat maatregelen waarmee gesneden wordt in het voorzieningenniveau. Die maatregelen variëren van het snijden in de dienstregeling in de avonduren en in het weekend, het opheffen van het openbaar vervoer op de Waddeneilanden, het ter discussie stellen van de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen tot het vervangen van regulier openbaar vervoer in plaatsen kleiner dan 750 inwoners door collectief openbaar vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân