KNV vindt voorstudie Raad VenW veelbelovend

Het Koninklijk Nederlands Vervoer vindt de voorstudie van de Raad voor verkeer
en Waterstaat veelbelovend.
Het heeft de volgende reactieop de conclusies van de Raad:

1) wees selectief
De Raad adviseert om prioriteiten te stellen in de aanpak voor locaties. Niet elke locatie is even belangrijk. Dit is geheel in lijn met wat KNV al vaker stelt: De bereikbaarheid van belangrijke economische mainports moet prioriteit hebben. Daarnaast heeft KNV tezamen met EVO en TLN vorig jaar de “Infrastructurele wegwijzer – een kwestie van prioriteiten stellen” uitgegeven, Hierin staan de files die de economie de grootste schade berokkenen. Een handige wegwijzer naar de juiste prioriteiten.

2) wees zakelijk.
KNV hecht er veel belang aan dat de Raad een poging onderneemt om de kosten en baten van bereikbaarheid inzichtelijk te maken. Enkele cijfers zijn wel bekend: de directe en indirecte kosten van de slechte bereikbaarheid bedragen voor het Nederlandse bedrijfsleven 1,6 miljard euro per jaar. De richting die de raad kiest om tot een verschuiving van financiële stromen van bereikbaarheid te komen zal dan ook door het Nederlandse bedrijfsleven met interesse worden gevolgd. Wat KNV betreft hebben ook overheden een rol in de verzakelijking, in de zin dat niet alleen de bedrijven, maar ook de overheden de urgentie van een goede bereikbaarheid wordt helder gemaakt.

3) wees slim
De Raad pleit voor slimmer mobiliteitsmanagement. KNV is van mening dat een betere afstemming tussen overheden, bedrijfsleden en gebruikers tot een betere bereikbaarheid leidt. Het beprijzen van het weggebruik naar tijd en plaats is volgens KNV zo een slimme maatregel, net als het gericht
investeren in openbaar vervoer. Tegelijk verwacht KNV dat zogenaamde mobiliteitsconvenanten voor een betere ontsluiting van (bedrijfs)terreinen kan zorgen. In zo’n convenant koopt men gezamenlijk vervoer in. KNV ziet hierin naast een rol voor het openbaar vervoer ook een belangrijke rol weggelegd voor besloten busdiensten (touringcars) en inzet van kleinschalig collectief personenvervoer zoals taxidiensten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV

KNV vindt voorstudie Raad VenW veelbelovend | Infrasite

KNV vindt voorstudie Raad VenW veelbelovend

Het Koninklijk Nederlands Vervoer vindt de voorstudie van de Raad voor verkeer
en Waterstaat veelbelovend.
Het heeft de volgende reactieop de conclusies van de Raad:

1) wees selectief
De Raad adviseert om prioriteiten te stellen in de aanpak voor locaties. Niet elke locatie is even belangrijk. Dit is geheel in lijn met wat KNV al vaker stelt: De bereikbaarheid van belangrijke economische mainports moet prioriteit hebben. Daarnaast heeft KNV tezamen met EVO en TLN vorig jaar de “Infrastructurele wegwijzer – een kwestie van prioriteiten stellen” uitgegeven, Hierin staan de files die de economie de grootste schade berokkenen. Een handige wegwijzer naar de juiste prioriteiten.

2) wees zakelijk.
KNV hecht er veel belang aan dat de Raad een poging onderneemt om de kosten en baten van bereikbaarheid inzichtelijk te maken. Enkele cijfers zijn wel bekend: de directe en indirecte kosten van de slechte bereikbaarheid bedragen voor het Nederlandse bedrijfsleven 1,6 miljard euro per jaar. De richting die de raad kiest om tot een verschuiving van financiële stromen van bereikbaarheid te komen zal dan ook door het Nederlandse bedrijfsleven met interesse worden gevolgd. Wat KNV betreft hebben ook overheden een rol in de verzakelijking, in de zin dat niet alleen de bedrijven, maar ook de overheden de urgentie van een goede bereikbaarheid wordt helder gemaakt.

3) wees slim
De Raad pleit voor slimmer mobiliteitsmanagement. KNV is van mening dat een betere afstemming tussen overheden, bedrijfsleden en gebruikers tot een betere bereikbaarheid leidt. Het beprijzen van het weggebruik naar tijd en plaats is volgens KNV zo een slimme maatregel, net als het gericht
investeren in openbaar vervoer. Tegelijk verwacht KNV dat zogenaamde mobiliteitsconvenanten voor een betere ontsluiting van (bedrijfs)terreinen kan zorgen. In zo’n convenant koopt men gezamenlijk vervoer in. KNV ziet hierin naast een rol voor het openbaar vervoer ook een belangrijke rol weggelegd voor besloten busdiensten (touringcars) en inzet van kleinschalig collectief personenvervoer zoals taxidiensten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV