Toelichting taakverdeling Minister-Staatssecretaris

In een brief aan de Tweede Kamer van 22 december 2003 geeft minister Peijs, mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, een toelichting over de portefeuilleverdeling inzake spoor.

Bij het aantreden van de huidige bewindspersonen is het spoordossier opgesplitst. Toen is bepaald dat de Staatssecretaris, binnen de grenzen van het door de Minister vastgestelde beleid, meer in het bijzonder belast is met de behandeling van de aangelegenheden betreffende het beleid, de uitvoering en de handhaving betreffende Personenspoorvervoer, inclusief capaciteitsverdeling spoor, exclusief aanleg infrastructuur.

Recent is een nadere concretisering gemaakt van de verdeling. Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd:
· samenhangende thema’s zoveel mogelijk in één hand te houden;
· de onderlinge verbanden tussen beleid en uitvoering en inspectie te versterken.

Een en ander heeft geleid tot de volgende toedeling van dossiers:

Dossier:
– Aanleg van infrastructuur (inclusief megaprojecten): Minister

– Groot onderhoud en vervanging incl. algemene (financiële) kader: Minister

– Dagelijks onderhoud en herstelplan spoor: Staatssecretaris

– Capaciteitstoedeling: Minister en Staatssecretaris

– Vervoerconcessie personenvervoer en vervoerplan: Staatssecretaris

– Tarieven personenvervoer: Staatssecretaris

– Onrendabele lijnen personenvervoer: Minister (indien door NS uitgevoerd: Staatssecretaris)

– Vervoerconcessie goederenvervoer: Minister

– Gebruikersheffing goederenvervoer:
Minister

– Verbeterplan NS en Overgangscontract II: Staatssecretaris

– HSL-Zuid/HSA: Minister

– Betuweroute: Minister

– Beheerconcessie Prorail:
Minister (beheer en onderhoud: Staatssecretaris)

– Beheerplan Prorail: Staatssecretaris

– Gebruiksvergoeding infrastructuur: Minister

– Veiligheid spoorvervoer:

* algemene kader en alle calamiteiten:
Minister

* dagelijkse gang van zaken personenvervoer: Staatssecretaris

* dagelijkse gang van zaken met betrekking tot HSL-Zuid, Betuweroute en goederenvervoer: Minister

– Sociale veiligheid: Minister

Toelichting taakverdeling Minister-Staatssecretaris | Infrasite

Toelichting taakverdeling Minister-Staatssecretaris

In een brief aan de Tweede Kamer van 22 december 2003 geeft minister Peijs, mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, een toelichting over de portefeuilleverdeling inzake spoor.

Bij het aantreden van de huidige bewindspersonen is het spoordossier opgesplitst. Toen is bepaald dat de Staatssecretaris, binnen de grenzen van het door de Minister vastgestelde beleid, meer in het bijzonder belast is met de behandeling van de aangelegenheden betreffende het beleid, de uitvoering en de handhaving betreffende Personenspoorvervoer, inclusief capaciteitsverdeling spoor, exclusief aanleg infrastructuur.

Recent is een nadere concretisering gemaakt van de verdeling. Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd:
· samenhangende thema’s zoveel mogelijk in één hand te houden;
· de onderlinge verbanden tussen beleid en uitvoering en inspectie te versterken.

Een en ander heeft geleid tot de volgende toedeling van dossiers:

Dossier:
– Aanleg van infrastructuur (inclusief megaprojecten): Minister

– Groot onderhoud en vervanging incl. algemene (financiële) kader: Minister

– Dagelijks onderhoud en herstelplan spoor: Staatssecretaris

– Capaciteitstoedeling: Minister en Staatssecretaris

– Vervoerconcessie personenvervoer en vervoerplan: Staatssecretaris

– Tarieven personenvervoer: Staatssecretaris

– Onrendabele lijnen personenvervoer: Minister (indien door NS uitgevoerd: Staatssecretaris)

– Vervoerconcessie goederenvervoer: Minister

– Gebruikersheffing goederenvervoer:
Minister

– Verbeterplan NS en Overgangscontract II: Staatssecretaris

– HSL-Zuid/HSA: Minister

– Betuweroute: Minister

– Beheerconcessie Prorail:
Minister (beheer en onderhoud: Staatssecretaris)

– Beheerplan Prorail: Staatssecretaris

– Gebruiksvergoeding infrastructuur: Minister

– Veiligheid spoorvervoer:

* algemene kader en alle calamiteiten:
Minister

* dagelijkse gang van zaken personenvervoer: Staatssecretaris

* dagelijkse gang van zaken met betrekking tot HSL-Zuid, Betuweroute en goederenvervoer: Minister

– Sociale veiligheid: Minister