CvdK Utrecht Staal: Snelle infrastructuur naar noorden

“Wil je in ieder geval nog het oostelijk deel van het Groene Hart groen laten blijven, dan zal op landelijk niveau het lef opgebracht moeten worden om het noorden van het land via goede – dus snelle – infrastructuur beter te verbinden met de rest van Nederland. Alleen infrastructuur koppelt het noorden aan de economie. En alleen met die koppeling kunnen bedrijfsleven en woningbouw met succes daar terecht. Zodat in het westen van het land tenminste het oostelijk deel van het Groene Hart nog groen kan blijven”.

Aldus de Utrechtse commissaris van de Koningin mr. B. Staal in zijn nieuwjaarstoespraak 2004 op vrijdagmiddag 2 januari 2004. In zijn toespraak reageerde Staal op de berichtgeving over de nota Ruimte. De minister van VROM had kort voor Kerst een tipje van de sluier opgelicht: het westelijk deel van het Groene Hart kan geleidelijk worden volgebouwd. De commissaris vreest dat het Groene Hart in z’n geheel verloren gaat, en hij riep dus over de Utrechtse hoofden heen om aandacht van de Haagse politici. Dat gold niet alleen de ruimtelijke ordening van Nederland, maar ook de bestuurlijke vernieuwing. Op landelijk niveau moet gezorgd worden voor een eenduidige taakverdeling tussen de verschillende bestuurslagen, om dubbel werk en dus verdere bureaucratisering een halt toe te roepen. “Laat stadsbestuurders stadsproblemen oplossen en laat provinciebestuurders de samenhang tussen stad en land dienen” aldus Staal, “allebei op hetzelfde terrein hebben we lang genoeg geprobeerd en dat heeft al genoeg energie en dus geld verspild”. In de visie van Staal is het beter te komen tot minder bestuurders en minder ambtenaren en dus meer ruimte te genereren voor mensen in de zorg, het onderwijs of bij de politie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht

CvdK Utrecht Staal: Snelle infrastructuur naar noorden | Infrasite

CvdK Utrecht Staal: Snelle infrastructuur naar noorden

“Wil je in ieder geval nog het oostelijk deel van het Groene Hart groen laten blijven, dan zal op landelijk niveau het lef opgebracht moeten worden om het noorden van het land via goede – dus snelle – infrastructuur beter te verbinden met de rest van Nederland. Alleen infrastructuur koppelt het noorden aan de economie. En alleen met die koppeling kunnen bedrijfsleven en woningbouw met succes daar terecht. Zodat in het westen van het land tenminste het oostelijk deel van het Groene Hart nog groen kan blijven”.

Aldus de Utrechtse commissaris van de Koningin mr. B. Staal in zijn nieuwjaarstoespraak 2004 op vrijdagmiddag 2 januari 2004. In zijn toespraak reageerde Staal op de berichtgeving over de nota Ruimte. De minister van VROM had kort voor Kerst een tipje van de sluier opgelicht: het westelijk deel van het Groene Hart kan geleidelijk worden volgebouwd. De commissaris vreest dat het Groene Hart in z’n geheel verloren gaat, en hij riep dus over de Utrechtse hoofden heen om aandacht van de Haagse politici. Dat gold niet alleen de ruimtelijke ordening van Nederland, maar ook de bestuurlijke vernieuwing. Op landelijk niveau moet gezorgd worden voor een eenduidige taakverdeling tussen de verschillende bestuurslagen, om dubbel werk en dus verdere bureaucratisering een halt toe te roepen. “Laat stadsbestuurders stadsproblemen oplossen en laat provinciebestuurders de samenhang tussen stad en land dienen” aldus Staal, “allebei op hetzelfde terrein hebben we lang genoeg geprobeerd en dat heeft al genoeg energie en dus geld verspild”. In de visie van Staal is het beter te komen tot minder bestuurders en minder ambtenaren en dus meer ruimte te genereren voor mensen in de zorg, het onderwijs of bij de politie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht