Per ’09 alleen ongelode benzine, zwavelvrije brandstof

Per 1 januari 2009 mag er alleen nog ongelode benzine en zwavelvrije benzine en diesel worden verkocht. Dit heeft de ministerraad vandaag besloten.

Het betreft een omzetting van een Europese richtlijn voor de kwaliteit van brandstoffen voor het wegverkeer.
Met de invoering van deze schonere benzine en diesel wordt de uitstoot van luchtvervuilende stoffen verminderd. Het gaat om fijn stof, stikstofoxiden, koolwaterstoffen en koolmonoxide.
Daarnaast zal het brandstofverbruik van auto’s verbeteren, omdat er nieuwe technologieën gebruikt kunnen worden die alleen kunnen worden toegepast in combinatie met brandstoffen die (vrijwel) geen zwavel bevatten. Daarmee wordt de uitstoot van CO2 teruggedrongen.
De Europese wetgeving verplicht lidstaten om per januari 2005 schone brandstoffen beschikbaar te stellen. Om het gebruik van schone brandstoffen te stimuleren wordt in het belastingplan van 2005 een hogere accijns ingevoerd voor gelode benzine en diesel met een hoog zwavelgehalte.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Per ’09 alleen ongelode benzine, zwavelvrije brandstof | Infrasite

Per ’09 alleen ongelode benzine, zwavelvrije brandstof

Per 1 januari 2009 mag er alleen nog ongelode benzine en zwavelvrije benzine en diesel worden verkocht. Dit heeft de ministerraad vandaag besloten.

Het betreft een omzetting van een Europese richtlijn voor de kwaliteit van brandstoffen voor het wegverkeer.
Met de invoering van deze schonere benzine en diesel wordt de uitstoot van luchtvervuilende stoffen verminderd. Het gaat om fijn stof, stikstofoxiden, koolwaterstoffen en koolmonoxide.
Daarnaast zal het brandstofverbruik van auto’s verbeteren, omdat er nieuwe technologieën gebruikt kunnen worden die alleen kunnen worden toegepast in combinatie met brandstoffen die (vrijwel) geen zwavel bevatten. Daarmee wordt de uitstoot van CO2 teruggedrongen.
De Europese wetgeving verplicht lidstaten om per januari 2005 schone brandstoffen beschikbaar te stellen. Om het gebruik van schone brandstoffen te stimuleren wordt in het belastingplan van 2005 een hogere accijns ingevoerd voor gelode benzine en diesel met een hoog zwavelgehalte.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM