Inspraakprocedure spitsstrook A13

Tot en met 12 januari 2004 liggen het ontwerp-wegaanpassingsbesluit spitsstrook A13 Zestienhoven – Delft-Zuid en de bijbehorende aanvragen voor uitvoeringsbesluiten ter inzage. Dit project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Spoedwet wegverbreding en de Algemene wet bestuursrecht.

Op het wegvak tussen de aansluitingen
Zestienhoven (Berkel en Rodenrijs) en Delft-Zuid treedt, met name in de ochtendspits, regelmatig filevorming op. De files ontstaan bij de aansluiting
Zestienhoven waar veel verkeer (waaronder veel vrachtverkeer) de A13 op gaat. Deze files slaan geregeld terug tot aan het Kleinpolderplein.
De filevorming op de A13 kan op relatief korte termijn worden tegengegaan door de realisatie van een spitsstrook in noordelijke richting tussen de aansluitingen Zestienhoven (km 16,7) en
Delft-Zuid (km 11,1). Door de maatregel zal de vluchtstrook tijdens de spitsperiode als extra rijstrook worden opengesteld. Hierdoor neemt de capaciteit van het wegvak toe en wordt
de doorstroom van verkeer uit de richting
Rotterdam (Kleinpolderplein) verbeterd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat