Carpoolregeling en fiscale bijtelling autokosten

De aanpassing van het fiscale regime betekent een financiële achteruitgang voor de chauffeur van een eigen carpoolauto. De huidige onbelaste kilometer vergoeding van 28 eurocent wordt gesplitst in een onbelaste vergoeding van 18 eurocent en een belaste vergoeding van 10 eurocent. In de CAO voor het Bouwbedrijf blijft de bruto-kilometervergoeding van 28 eurocent van kracht.

Het compenseren van de achteruitgang van de carpoolchauffeur moet met terughoudendheid betracht worden. Ook het opvullen van de fiscale ruimte voor meerijders wordt ontraden omdat niet is toegestaan meerijders een onbelaste kilometervergoeding te geven als het carpoolen in opdracht of met betrokkenheid van de werkgever geschied.
Het AVBB is nog druk in gesprek met het ministerie van Financiën om tot een oplossing te komen. Binnen het vanaf 1 januari 2004 geldende fiscale regime ziet het AVBB weinig ruimte om het carpoolen te blijven stimuleren. Of er binnen dit dossier nog ruimte is zal pas begin 2004 duidelijk worden.

Fiscale bijtelling

In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de fiscale bijtelling. In de nieuwe regeling geldt een bijtelling voor een auto van de zaak (dus ook voor de bestelbus) van 22 procent. Alleen als er minder dan 500 privé-kilometers per jaar worden gemaakt, kan een werknemer onder voorwaarden in aanmerking komen voor een bijtelling van nihil. Bewijs moet aantonen dat daadwerkelijk minder dan 500 privé-kilometers gereden zijn.
Voorbeelden van aanvaardbaar bewijs:
· Sluitende kilometeradministratie;

· Schriftelijke overeenkomst waarin is opgenomen dat privé-gebruik niet is toegestaan. De werkgever voert een betrouwbare controle uit en tevens is de werknemer bij privé-gebruik niet verzekerd. Daarnaast beschikt de werknemer in privé ook over een auto.

Een verbod op privé-gebruik alleen is niet voldoende. De interpretatie van aanvaardbaar bewijs kan per regionale inspecteur verschillen. Werkgevers en werknemers dienen hier met grote zorgvuldigheid mee om te gaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

Carpoolregeling en fiscale bijtelling autokosten | Infrasite

Carpoolregeling en fiscale bijtelling autokosten

De aanpassing van het fiscale regime betekent een financiële achteruitgang voor de chauffeur van een eigen carpoolauto. De huidige onbelaste kilometer vergoeding van 28 eurocent wordt gesplitst in een onbelaste vergoeding van 18 eurocent en een belaste vergoeding van 10 eurocent. In de CAO voor het Bouwbedrijf blijft de bruto-kilometervergoeding van 28 eurocent van kracht.

Het compenseren van de achteruitgang van de carpoolchauffeur moet met terughoudendheid betracht worden. Ook het opvullen van de fiscale ruimte voor meerijders wordt ontraden omdat niet is toegestaan meerijders een onbelaste kilometervergoeding te geven als het carpoolen in opdracht of met betrokkenheid van de werkgever geschied.
Het AVBB is nog druk in gesprek met het ministerie van Financiën om tot een oplossing te komen. Binnen het vanaf 1 januari 2004 geldende fiscale regime ziet het AVBB weinig ruimte om het carpoolen te blijven stimuleren. Of er binnen dit dossier nog ruimte is zal pas begin 2004 duidelijk worden.

Fiscale bijtelling

In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de fiscale bijtelling. In de nieuwe regeling geldt een bijtelling voor een auto van de zaak (dus ook voor de bestelbus) van 22 procent. Alleen als er minder dan 500 privé-kilometers per jaar worden gemaakt, kan een werknemer onder voorwaarden in aanmerking komen voor een bijtelling van nihil. Bewijs moet aantonen dat daadwerkelijk minder dan 500 privé-kilometers gereden zijn.
Voorbeelden van aanvaardbaar bewijs:
· Sluitende kilometeradministratie;

· Schriftelijke overeenkomst waarin is opgenomen dat privé-gebruik niet is toegestaan. De werkgever voert een betrouwbare controle uit en tevens is de werknemer bij privé-gebruik niet verzekerd. Daarnaast beschikt de werknemer in privé ook over een auto.

Een verbod op privé-gebruik alleen is niet voldoende. De interpretatie van aanvaardbaar bewijs kan per regionale inspecteur verschillen. Werkgevers en werknemers dienen hier met grote zorgvuldigheid mee om te gaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB