Bepaalde toepassingen van hout met arseen verboden

Bepaalde toepassingen van met arseen behandeld hout worden per medio 2004 verboden. Dit heeft de ministerraad vrijdag besloten.

Het betreft een omzetting van een Europese richtlijn die het gebruik en de handel van met arseen behandeld hout verbiedt. Het gaat om alle toepassingen in de woningbouw en om hout waarbij veelvuldig contact is met de huid. Te denken valt aan: brugleuningen, zandbakken en speeltoestellen. Ook de toepassingen in zee worden verboden.
Vanaf medio 2004 moet al het hout dat behandeld is met arseen en in de handel komt worden voorzien van een label. Op dit label staat dat er bij het omgaan met dat hout een stofmasker moet worden gedragen. Ook staat er op het label dat het afvalhout moet worden beschouwd als gevaarlijk afval. Dat betekent dat het apart moet worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Bepaalde toepassingen van hout met arseen verboden | Infrasite

Bepaalde toepassingen van hout met arseen verboden

Bepaalde toepassingen van met arseen behandeld hout worden per medio 2004 verboden. Dit heeft de ministerraad vrijdag besloten.

Het betreft een omzetting van een Europese richtlijn die het gebruik en de handel van met arseen behandeld hout verbiedt. Het gaat om alle toepassingen in de woningbouw en om hout waarbij veelvuldig contact is met de huid. Te denken valt aan: brugleuningen, zandbakken en speeltoestellen. Ook de toepassingen in zee worden verboden.
Vanaf medio 2004 moet al het hout dat behandeld is met arseen en in de handel komt worden voorzien van een label. Op dit label staat dat er bij het omgaan met dat hout een stofmasker moet worden gedragen. Ook staat er op het label dat het afvalhout moet worden beschouwd als gevaarlijk afval. Dat betekent dat het apart moet worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM