Tracéwetprocedure wordt korter

Aanpassingen aan bestaande hoofdwegen, spoorwegen en hoofdvaarwegen moeten in de toekomst via een kortere procedure geregeld kunnen worden. Het kabinet heeft vanmiddag ingestemd met een voorstel van de ministers Peijs van Verkeer en Waterstaat en Dekker van VROM om de Tracéwetprocedure voor aanpassingen aan de hoofdinfrastructuur in te korten. Het besluit om de tracéwetprocedure te verkorten vloeit voort uit afspraken in het Hoofdlijnenakkoord.

In de Tracéwet wordt de aanleg en wijziging van de hoofdinfrastructuur geregeld. In de verkorte procedure komen de trajectnota en het (interdepartementale) standpunt te vervallen. Afhankelijk van het project, levert dit een tijdsbesparing op van enkele maanden tot anderhalf jaar. Voor de aanleg van nieuwe infrastructuur blijft de huidige Tracéwetprocedure van kracht, omdat hierbij veelal de keuze van het tracé nog moet worden gemaakt en daarmee de behoefte blijft bestaan aan het doorlopen van trajectnota en het innemen van een standpunt.

Het voornemen van het kabinet wordt opgenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Tracéwet. Dit wetsvoorstel wordt begin 2004 voor advies aan de Raad van State gezonden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Tracéwetprocedure wordt korter | Infrasite

Tracéwetprocedure wordt korter

Aanpassingen aan bestaande hoofdwegen, spoorwegen en hoofdvaarwegen moeten in de toekomst via een kortere procedure geregeld kunnen worden. Het kabinet heeft vanmiddag ingestemd met een voorstel van de ministers Peijs van Verkeer en Waterstaat en Dekker van VROM om de Tracéwetprocedure voor aanpassingen aan de hoofdinfrastructuur in te korten. Het besluit om de tracéwetprocedure te verkorten vloeit voort uit afspraken in het Hoofdlijnenakkoord.

In de Tracéwet wordt de aanleg en wijziging van de hoofdinfrastructuur geregeld. In de verkorte procedure komen de trajectnota en het (interdepartementale) standpunt te vervallen. Afhankelijk van het project, levert dit een tijdsbesparing op van enkele maanden tot anderhalf jaar. Voor de aanleg van nieuwe infrastructuur blijft de huidige Tracéwetprocedure van kracht, omdat hierbij veelal de keuze van het tracé nog moet worden gemaakt en daarmee de behoefte blijft bestaan aan het doorlopen van trajectnota en het innemen van een standpunt.

Het voornemen van het kabinet wordt opgenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Tracéwet. Dit wetsvoorstel wordt begin 2004 voor advies aan de Raad van State gezonden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat