Kabinet reserveert ruimte voor noodoverloopgebieden

Gecontroleerd overstromen, zo is vandaag door het kabinet besloten, zal een aanvullende optie worden om rampen in de toekomst beter het hoofd te kunnen bieden. Het principe van gecontroleerd overstromen zal dan ook verder uitgewerkt worden. Dit kabinetsstandpunt moet ons land beter voorbereiden op een eventuele overstroming van de rivieren Rijn en Maas. Voor de gebieden Rijnstrangen, Ooijpolder en het oostelijk deel van de Beersche Overlaat zal in de Nota Ruimte voor een periode van tien jaar een ruimtelijke reservering worden gedaan. Tot deze reservering moet worden overgegaan omdat ‘noodoverloopgebieden’ een serieuze optie is en zonder ruimtelijke reservering deze mogelijkheid steeds moeilijker dan wel kostbaarder wordt.

Het kabinetsstandpunt reageert op het advies van de Commissie Noodoverloopgebieden (‘Luteijn’). Zoals in het kabinetsstandpunt ‘Anders omgaan met water’ al is aangeven, kan er -hoe veilig we het ook maken- altijd iets misgaan. Honderd procent veiligheid is niet te garanderen. Natuur en klimaatontwikkelingen zijn onvoorspelbaar. Momenteel zijn er nog een aantal onzekerheden, die verder onderzoek nodig maken. Op basis van de huidige kennis heeft het kabinet besloten de volgende stappen te zetten: ruimte reserveren in de Nota Ruimte, starten met het maken van een wet en het vervolg onderzoekstraject inzetten. In 2006 wordt dan een definitief besluit genomen, waar de verschillende mogelijkheden tegen elkaar worden afgewogen, te weten noodoverloopgebieden, compartimenteren, veiligheidsnormen verhogen, maatregelen in het internationale stroomgebied van Rijn en Maas en de activiteiten beperken tot organisatorische maatregelen. Het besluit wordt genomen in samenhang met de PKB Ruimte voor de Rivier. De bestuurders van de betrokken regio’s zullen intensief betrokken worden bij het vervolgtraject.

In 1993 en 1995 hebben we in Nederland kunnen ervaren wat hoogwater kan betekenen. Nederland is overigens nu beter dan ooit beschermd tegen overstromingen vanuit Rijn en Maas, maar garanties dat een overstroming zich niet zal voordoen, zijn vanwege de onzekerheden over het gedrag van de natuur niet te geven. Wanneer de rivieren in korte tijd extreem veel water moeten afvoeren, kunnen waterstanden ontstaan waar de dijken niet op zijn berekend. De gevolgen van een overstromingsramp zijn groot: grote economische schade (tussen de 10 en 100 miljard afhankelijk van waar het mis gaat), maatschappelijke ontwrichting en mogelijk dodelijke slachtoffers. We moeten ons daarom goed en vroegtijdig voorbereiden op hoog water. Het kabinet meent dan ook met dit besluit vroegtijdig eventuele problemen het hoofd te kunnen bieden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Kabinet reserveert ruimte voor noodoverloopgebieden | Infrasite

Kabinet reserveert ruimte voor noodoverloopgebieden

Gecontroleerd overstromen, zo is vandaag door het kabinet besloten, zal een aanvullende optie worden om rampen in de toekomst beter het hoofd te kunnen bieden. Het principe van gecontroleerd overstromen zal dan ook verder uitgewerkt worden. Dit kabinetsstandpunt moet ons land beter voorbereiden op een eventuele overstroming van de rivieren Rijn en Maas. Voor de gebieden Rijnstrangen, Ooijpolder en het oostelijk deel van de Beersche Overlaat zal in de Nota Ruimte voor een periode van tien jaar een ruimtelijke reservering worden gedaan. Tot deze reservering moet worden overgegaan omdat ‘noodoverloopgebieden’ een serieuze optie is en zonder ruimtelijke reservering deze mogelijkheid steeds moeilijker dan wel kostbaarder wordt.

Het kabinetsstandpunt reageert op het advies van de Commissie Noodoverloopgebieden (‘Luteijn’). Zoals in het kabinetsstandpunt ‘Anders omgaan met water’ al is aangeven, kan er -hoe veilig we het ook maken- altijd iets misgaan. Honderd procent veiligheid is niet te garanderen. Natuur en klimaatontwikkelingen zijn onvoorspelbaar. Momenteel zijn er nog een aantal onzekerheden, die verder onderzoek nodig maken. Op basis van de huidige kennis heeft het kabinet besloten de volgende stappen te zetten: ruimte reserveren in de Nota Ruimte, starten met het maken van een wet en het vervolg onderzoekstraject inzetten. In 2006 wordt dan een definitief besluit genomen, waar de verschillende mogelijkheden tegen elkaar worden afgewogen, te weten noodoverloopgebieden, compartimenteren, veiligheidsnormen verhogen, maatregelen in het internationale stroomgebied van Rijn en Maas en de activiteiten beperken tot organisatorische maatregelen. Het besluit wordt genomen in samenhang met de PKB Ruimte voor de Rivier. De bestuurders van de betrokken regio’s zullen intensief betrokken worden bij het vervolgtraject.

In 1993 en 1995 hebben we in Nederland kunnen ervaren wat hoogwater kan betekenen. Nederland is overigens nu beter dan ooit beschermd tegen overstromingen vanuit Rijn en Maas, maar garanties dat een overstroming zich niet zal voordoen, zijn vanwege de onzekerheden over het gedrag van de natuur niet te geven. Wanneer de rivieren in korte tijd extreem veel water moeten afvoeren, kunnen waterstanden ontstaan waar de dijken niet op zijn berekend. De gevolgen van een overstromingsramp zijn groot: grote economische schade (tussen de 10 en 100 miljard afhankelijk van waar het mis gaat), maatschappelijke ontwrichting en mogelijk dodelijke slachtoffers. We moeten ons daarom goed en vroegtijdig voorbereiden op hoog water. Het kabinet meent dan ook met dit besluit vroegtijdig eventuele problemen het hoofd te kunnen bieden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat