KWS: Reactie op boete-aanzegging NMa

Wegenbouwbedrijf KWS heeft kennisgenomen van de boeteaanzegging door de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa in verband met een aantal overtredingen van de Mededingingswet. De totaal aangezegde boete bedraagt circa 19 miljoen euro.

KWS bestudeert de inhoud van de beschikkingen en bepaalt vervolgens of en hoe verweer zal worden gevoerd.

Wegenbouwbedrijf KWS heeft in verband met de berichtgeving naar aanleiding van de Zembla-uitzending in november 2001 en de bevindingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid reeds geruime tijd haar interne procedures aangescherpt en een gedragscode ingevoerd. Deze gedragscode sluit aan bij de initiatieven van het AVBB in het kader van handhaving en integriteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KWS

KWS: Reactie op boete-aanzegging NMa | Infrasite

KWS: Reactie op boete-aanzegging NMa

Wegenbouwbedrijf KWS heeft kennisgenomen van de boeteaanzegging door de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa in verband met een aantal overtredingen van de Mededingingswet. De totaal aangezegde boete bedraagt circa 19 miljoen euro.

KWS bestudeert de inhoud van de beschikkingen en bepaalt vervolgens of en hoe verweer zal worden gevoerd.

Wegenbouwbedrijf KWS heeft in verband met de berichtgeving naar aanleiding van de Zembla-uitzending in november 2001 en de bevindingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid reeds geruime tijd haar interne procedures aangescherpt en een gedragscode ingevoerd. Deze gedragscode sluit aan bij de initiatieven van het AVBB in het kader van handhaving en integriteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KWS