Koninklijke BAM Groep bestudeert boetebesluit NMa

Koninklijke BAM Groep nv bevestigt dat de NMa enkele bedrijfsonderdelen van de groep een boete heeft opgelegd van in totaal € 27,5 miljoen voor overtreding van de Mededingingswet. Het betreft de bedrijfsonderdelen HBG Civiel bv, HWZ bv, NBM Noordwest bv en BAM NBM Wegenbouw Noordoost bv.

De boete hangt samen met vermeende overtredingen van deze bedrijfsonderdelen bij de uitvoering van wegenbouwprojecten in Noordoost-Nederland (‘zaak 3064’) en bij de realisering van infrastructurele werken in de Haarlemmermeer (‘zaak 2863’).

Koninklijke BAM Groep zal de komende weken het boetebesluit bestuderen. Indien de bevindingen daartoe aanleiding geven zal de onderneming gebruikmaken van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij de NMa.

Ongeacht de verdere afhandeling van de procedure inzake deze boete zal Koninklijke BAM Groep ten laste van het boekjaar 2003 een bijzondere last nemen van € 27,5 miljoen. Rekening houdend met deze last wordt de winstverwachting voor 2003 verlaagd van circa € 80 miljoen tot circa € 52,5 miljoen.

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep heeft bij eerdere gelegenheden gesteld het ten zeerste te betreuren dat, mocht daar van sprake zijn, niet alle bedrijfsonderdelen de in 1992 gewijzigde regelgeving hebben nageleefd. De Groep kent sinds enige jaren een uitgebreide en expliciete gedragscode die nog onlangs is aangepast overeenkomstig de richtlijnen van de brancheorganisatie. Koninklijke BAM Groep is er ten volle van overtuigd dat medewerkers de code van de onderneming respecteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep bestudeert boetebesluit NMa | Infrasite

Koninklijke BAM Groep bestudeert boetebesluit NMa

Koninklijke BAM Groep nv bevestigt dat de NMa enkele bedrijfsonderdelen van de groep een boete heeft opgelegd van in totaal € 27,5 miljoen voor overtreding van de Mededingingswet. Het betreft de bedrijfsonderdelen HBG Civiel bv, HWZ bv, NBM Noordwest bv en BAM NBM Wegenbouw Noordoost bv.

De boete hangt samen met vermeende overtredingen van deze bedrijfsonderdelen bij de uitvoering van wegenbouwprojecten in Noordoost-Nederland (‘zaak 3064’) en bij de realisering van infrastructurele werken in de Haarlemmermeer (‘zaak 2863’).

Koninklijke BAM Groep zal de komende weken het boetebesluit bestuderen. Indien de bevindingen daartoe aanleiding geven zal de onderneming gebruikmaken van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij de NMa.

Ongeacht de verdere afhandeling van de procedure inzake deze boete zal Koninklijke BAM Groep ten laste van het boekjaar 2003 een bijzondere last nemen van € 27,5 miljoen. Rekening houdend met deze last wordt de winstverwachting voor 2003 verlaagd van circa € 80 miljoen tot circa € 52,5 miljoen.

De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep heeft bij eerdere gelegenheden gesteld het ten zeerste te betreuren dat, mocht daar van sprake zijn, niet alle bedrijfsonderdelen de in 1992 gewijzigde regelgeving hebben nageleefd. De Groep kent sinds enige jaren een uitgebreide en expliciete gedragscode die nog onlangs is aangepast overeenkomstig de richtlijnen van de brancheorganisatie. Koninklijke BAM Groep is er ten volle van overtuigd dat medewerkers de code van de onderneming respecteren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Koninklijke BAM Groep nv