GS Limburg benoemen programmadirecteur

Gedeputeerde Staten hebben per 1 januari 2004 de heer Jan Smeelen benoemd tot Programmadirecteur. De heer Smeelen wordt daarmee verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de vijf provinciale thema’s zoals deze in het coalitieakkoord zijn benoemd. Verder hebben Gedeputeerde Staten directielid de heer Wim Weijnen formeel benoemd als adjunct-secretaris van Gedeputeerde Staten.

De heer Smeelen (50) is op directieniveau verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de thema’s, met bijzondere aandacht voor een integrale benadering hiervan. De vijf provinciale thema’s zijn:
– Veilig leven in Limburg;
– Ruimte voor Limburg;
– Samen bouwen aan vitale kernen, wijken en buurten.
– Ondernemend Limburg;
– Jong zijn in Limburg;

Naast de inhoudelijke aansturing van deze thema’s kan de heer Smeelen worden belast met de aansturing van majeure programma’s en projecten alsmede met bijzondere opdrachten. Jan Smeelen was voorheen onder meer hoofd Ruimtelijke Ordening en daarvoor verantwoordelijk voor de regie van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), operatie Bottleneck en de ontwikkeling van Bedrijventerreinen in Limburg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

GS Limburg benoemen programmadirecteur | Infrasite

GS Limburg benoemen programmadirecteur

Gedeputeerde Staten hebben per 1 januari 2004 de heer Jan Smeelen benoemd tot Programmadirecteur. De heer Smeelen wordt daarmee verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de vijf provinciale thema’s zoals deze in het coalitieakkoord zijn benoemd. Verder hebben Gedeputeerde Staten directielid de heer Wim Weijnen formeel benoemd als adjunct-secretaris van Gedeputeerde Staten.

De heer Smeelen (50) is op directieniveau verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de thema’s, met bijzondere aandacht voor een integrale benadering hiervan. De vijf provinciale thema’s zijn:
– Veilig leven in Limburg;
– Ruimte voor Limburg;
– Samen bouwen aan vitale kernen, wijken en buurten.
– Ondernemend Limburg;
– Jong zijn in Limburg;

Naast de inhoudelijke aansturing van deze thema’s kan de heer Smeelen worden belast met de aansturing van majeure programma’s en projecten alsmede met bijzondere opdrachten. Jan Smeelen was voorheen onder meer hoofd Ruimtelijke Ordening en daarvoor verantwoordelijk voor de regie van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), operatie Bottleneck en de ontwikkeling van Bedrijventerreinen in Limburg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg