Bouw in zicht stations A’dam, Arnhem, Utrecht, R’dam

Voor de Nieuwe Sleutelprojecten in Amsterdam, Arnhem, Utrecht en Rotterdam komt de bouw dichterbij.

De gemeenteraad van Utrecht heeft het masterplan voor het stationsgebied 11 december vastgesteld. Na verdere uitwerking van dit plan, wordt het eveneens getoetst door het rijk.

De architectenselectie -commissie heeft ‘Team CS’ aan de gemeente Rotterdam voorgedragen voor een visie op en rond het nieuwe station. Team CS is een combinatie van architectenbureaus Benthem en Crouwel Architekten BV, Meyer en Van Schooten Architecten BV en West 8 landscape architects BV.

Op 20 november zijn de betrokken bewindspersonen eveneens geïnformeerd over de stand van zaken rond de Amsterdam Zuidas. In januari 2004 staat daarnaast een overleg met de gemeente Amsterdam gepland over onder meer de vraag of – en zo ja in welke mogelijke vorm – het rijk risicodragend in het dokmodel (waarin alle infrastructuur onder de grond wordt gebracht) wil participeren.

Voor Arnhem heeft het rijk het masterplan onlangs goedgekeurd.

Voor de projecten Arnhem, Rotterdam, Utrecht en Breda worden volgend jaar uitvoeringsovereenkomsten getekend. Voor Amsterdam Zuidas is dat in 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bouw in zicht stations A’dam, Arnhem, Utrecht, R’dam | Infrasite

Bouw in zicht stations A’dam, Arnhem, Utrecht, R’dam

Voor de Nieuwe Sleutelprojecten in Amsterdam, Arnhem, Utrecht en Rotterdam komt de bouw dichterbij.

De gemeenteraad van Utrecht heeft het masterplan voor het stationsgebied 11 december vastgesteld. Na verdere uitwerking van dit plan, wordt het eveneens getoetst door het rijk.

De architectenselectie -commissie heeft ‘Team CS’ aan de gemeente Rotterdam voorgedragen voor een visie op en rond het nieuwe station. Team CS is een combinatie van architectenbureaus Benthem en Crouwel Architekten BV, Meyer en Van Schooten Architecten BV en West 8 landscape architects BV.

Op 20 november zijn de betrokken bewindspersonen eveneens geïnformeerd over de stand van zaken rond de Amsterdam Zuidas. In januari 2004 staat daarnaast een overleg met de gemeente Amsterdam gepland over onder meer de vraag of – en zo ja in welke mogelijke vorm – het rijk risicodragend in het dokmodel (waarin alle infrastructuur onder de grond wordt gebracht) wil participeren.

Voor Arnhem heeft het rijk het masterplan onlangs goedgekeurd.

Voor de projecten Arnhem, Rotterdam, Utrecht en Breda worden volgend jaar uitvoeringsovereenkomsten getekend. Voor Amsterdam Zuidas is dat in 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat