Aanbesteding HOV Groningen – Heerenveen – Lelys

Er komt een gezamenlijke openbare aanbesteding van de buslijn Groningen РHeerenveen РLelystad. Dit hebben de provincies Groningen, Frysl̢n en Flevoland besloten. Door de gezamenlijke aanbesteding wordt bereikt dat de toekomst van de huidige Lijn 315 als een doorgaande hoogwaardige verbinding is zeker gesteld. De vervoerder die de aanbesteding wint, krijgt een contract voor 6 jaar, van 1 juli 2005 tot 1 juli 2011.

De provincies Flevoland, Frysl̢n en Groningen willen de huidige Interliner/Q-liner tussen Groningen РHeerenveen РJoure РLemmer РEmmeloord en Lelystad als een hoogwaardige doorgaande buslijn handhaven. Samen met de provincies Drenthe en Overijssel tekenden zij onlangs een overeenkomst waarin is vastgelegd welke eisen zij aan hoogwaardige buslijnen stellen, onder andere voor Lijn 315. Deze eisen vormen de basis voor het Ontwerp-Programma van Eisen dat door de Gedeputeerde Staten van de drie provincies is vastgesteld. Op dit ontwerp Programma van Eisen kunnen consumenten- en andere belangenorganisaties tot 30 januari 2004 reageren. De reacties kunnen worden verwerkt in het definitieve programma van eisen dat in februari door de Gedeputeerde Staten zal worden vastgesteld.

Programma van Eisen

Het Ontwerp-Programma van Eisen dat de colleges van Gedeputeerde Staten van de drie provincies nu hebben vastgesteld beschrijft als doelstelling om, ondanks de bezuinigingen op de rijksbijdrage, de kwaliteit op deze verbinding minimaal te handhaven en bij voorkeur nog te verbeteren. Aangegeven wordt aan welke eisen het te verrichten openbaar vervoer dient te voldoen en aan welke wensen tegemoet moet worden gekomen. Concrete uitwerking hiervan vindt plaats in een bestek. Op basis van dit bestek kunnen verschillende openbaar vervoer bedrijven inschrijven.

Advies

Consumenten- en belangenorganisaties en de gemeenten Groningen, Heerenveen, Skarsterlân, Lemsterland, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder ontvangen het Ontwerp-Programma van Eisen voor advies. Het Ontwerp-Programma van Eisen ligt gedurende de inspraaktermijn ook ter inzage bij de drie provinciehuizen en kan vanaf donderdag 18 december bekeken worden op de websites van de drie provincies. Inwoners van de provincies Flevoland, Fryslân en Groningen kunnen schriftelijk reageren bij hun provincie tot uiterlijk 30 januari 2004.

Gunningsbesluit

Na vaststelling van het Programma van Eisen stellen de drie provincies medio april 2004 het bestek vast. Daarna start de officiële Europese aanbestedingsprocedure. De inschrijvende vervoerbedrijven hebben ruim twee maanden de tijd om hun offerte in te dienen. In de maanden juli en augustus 2004 vindt de beoordeling van de offertes plaats op basis van prijs en kwaliteit. Naar verwachting wordt in augustus 2004 het gezamenlijke gunningbesluit genomen. De nieuwe vervoerder zal dan op 1 juli 2005 het vervoer op Lijn 315 gaan verzorgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Aanbesteding HOV Groningen – Heerenveen – Lelys | Infrasite

Aanbesteding HOV Groningen – Heerenveen – Lelys

Er komt een gezamenlijke openbare aanbesteding van de buslijn Groningen РHeerenveen РLelystad. Dit hebben de provincies Groningen, Frysl̢n en Flevoland besloten. Door de gezamenlijke aanbesteding wordt bereikt dat de toekomst van de huidige Lijn 315 als een doorgaande hoogwaardige verbinding is zeker gesteld. De vervoerder die de aanbesteding wint, krijgt een contract voor 6 jaar, van 1 juli 2005 tot 1 juli 2011.

De provincies Flevoland, Frysl̢n en Groningen willen de huidige Interliner/Q-liner tussen Groningen РHeerenveen РJoure РLemmer РEmmeloord en Lelystad als een hoogwaardige doorgaande buslijn handhaven. Samen met de provincies Drenthe en Overijssel tekenden zij onlangs een overeenkomst waarin is vastgelegd welke eisen zij aan hoogwaardige buslijnen stellen, onder andere voor Lijn 315. Deze eisen vormen de basis voor het Ontwerp-Programma van Eisen dat door de Gedeputeerde Staten van de drie provincies is vastgesteld. Op dit ontwerp Programma van Eisen kunnen consumenten- en andere belangenorganisaties tot 30 januari 2004 reageren. De reacties kunnen worden verwerkt in het definitieve programma van eisen dat in februari door de Gedeputeerde Staten zal worden vastgesteld.

Programma van Eisen

Het Ontwerp-Programma van Eisen dat de colleges van Gedeputeerde Staten van de drie provincies nu hebben vastgesteld beschrijft als doelstelling om, ondanks de bezuinigingen op de rijksbijdrage, de kwaliteit op deze verbinding minimaal te handhaven en bij voorkeur nog te verbeteren. Aangegeven wordt aan welke eisen het te verrichten openbaar vervoer dient te voldoen en aan welke wensen tegemoet moet worden gekomen. Concrete uitwerking hiervan vindt plaats in een bestek. Op basis van dit bestek kunnen verschillende openbaar vervoer bedrijven inschrijven.

Advies

Consumenten- en belangenorganisaties en de gemeenten Groningen, Heerenveen, Skarsterlân, Lemsterland, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder ontvangen het Ontwerp-Programma van Eisen voor advies. Het Ontwerp-Programma van Eisen ligt gedurende de inspraaktermijn ook ter inzage bij de drie provinciehuizen en kan vanaf donderdag 18 december bekeken worden op de websites van de drie provincies. Inwoners van de provincies Flevoland, Fryslân en Groningen kunnen schriftelijk reageren bij hun provincie tot uiterlijk 30 januari 2004.

Gunningsbesluit

Na vaststelling van het Programma van Eisen stellen de drie provincies medio april 2004 het bestek vast. Daarna start de officiële Europese aanbestedingsprocedure. De inschrijvende vervoerbedrijven hebben ruim twee maanden de tijd om hun offerte in te dienen. In de maanden juli en augustus 2004 vindt de beoordeling van de offertes plaats op basis van prijs en kwaliteit. Naar verwachting wordt in augustus 2004 het gezamenlijke gunningbesluit genomen. De nieuwe vervoerder zal dan op 1 juli 2005 het vervoer op Lijn 315 gaan verzorgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân