Vestjens: “Rampenplannen scherper formuleren”

Op 16 december 2003 heeft gedeputeerde Mat Vestjens, verantwoordelijk voor het thema ‘Veilig in Limburg’, de gemeenten opgeroepen hun rampenplannen scherper te formuleren. “Een rampenplan moet concreet, actueel en helder zijn. Dat wordt van een transparante overheid verwacht”, aldus de gedeputeerde. Hij deed deze oproep tijdens een studiedag in het Gouvernement over de ‘Wet kwaliteits-bevordering rampenbestrijding’ die omstreeks maart 2004 van kracht wordt.

De studiedag was bestemd voor de ambtenaren Openbare Veiligheid van de Limburgse gemeenten. Zij werden geïnformeerd over de verbeteringen die aangebracht moeten worden in de gemeentelijke rampenplannen als de wet omstreeks maart 2004 in werking treedt. In 2002 en 2003 zijn alle gemeenten in Limburg – vooruitlopend op deze nieuwe wet – al een keer getoetst. Daaruit is naar voren gekomen dat alle plannen verbeterd kunnen worden. De rampenplannen moeten specifieker en concreter de gemeentelijke rampenbestrijding beschrijven. Vervolgens moeten alle gemeenten binnen één jaar hun rampenplan opnieuw laten vaststellen door Gedeputeerde Staten.

Studiedag
De dag was vooral gericht op de belangrijkste (gemeentelijke) deelprocessen in het rampenplan, zoals: risico’s, informatie, verplaatsing, opvang en verzorging en het Informatie- en Adviescentrum. De inhoud en kwaliteit van het rampenplan staat beschreven in de ‘Wet Rampen en Zware Ongevallen’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Vestjens: “Rampenplannen scherper formuleren” | Infrasite

Vestjens: “Rampenplannen scherper formuleren”

Op 16 december 2003 heeft gedeputeerde Mat Vestjens, verantwoordelijk voor het thema ‘Veilig in Limburg’, de gemeenten opgeroepen hun rampenplannen scherper te formuleren. “Een rampenplan moet concreet, actueel en helder zijn. Dat wordt van een transparante overheid verwacht”, aldus de gedeputeerde. Hij deed deze oproep tijdens een studiedag in het Gouvernement over de ‘Wet kwaliteits-bevordering rampenbestrijding’ die omstreeks maart 2004 van kracht wordt.

De studiedag was bestemd voor de ambtenaren Openbare Veiligheid van de Limburgse gemeenten. Zij werden geïnformeerd over de verbeteringen die aangebracht moeten worden in de gemeentelijke rampenplannen als de wet omstreeks maart 2004 in werking treedt. In 2002 en 2003 zijn alle gemeenten in Limburg – vooruitlopend op deze nieuwe wet – al een keer getoetst. Daaruit is naar voren gekomen dat alle plannen verbeterd kunnen worden. De rampenplannen moeten specifieker en concreter de gemeentelijke rampenbestrijding beschrijven. Vervolgens moeten alle gemeenten binnen één jaar hun rampenplan opnieuw laten vaststellen door Gedeputeerde Staten.

Studiedag
De dag was vooral gericht op de belangrijkste (gemeentelijke) deelprocessen in het rampenplan, zoals: risico’s, informatie, verplaatsing, opvang en verzorging en het Informatie- en Adviescentrum. De inhoud en kwaliteit van het rampenplan staat beschreven in de ‘Wet Rampen en Zware Ongevallen’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg