NH: 29 miljoen voor uitbaggeren provinciale vaarwegen

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten het Baggerprogramma Noord-Hollandse vaarwegen 2004- 2008 uit te voeren. De kosten bedragen circa 29 miljoen euro.
De provincie heeft met de andere vaarwegbeheerders (m.n. Rijkswaterstaat en de waterschappen) gezamenlijke afspraken gemaakt over wederzijdse afstemming van baggerwerkzaamheden. Met uitvoering van het baggerprogramma worden de belangen van de scheepvaart, milieu en waterbeheer gediend. Er is ook een economisch belang: verwijdering en verwerking van bagger schept (nieuwe) werkgelegenheid.

De komende vier jaar gaat de provincie de vaarwegtrajecten tussen Alkmaar en de Zaan, tussen Den Helder en Schagen en het Noord-Hollands Kanaal bij Alkmaar fors uitbaggeren. Daarnaast worden locale knelpunten voor de scheepvaart aangepakt in de Ringvaart Haarlemmermeer (bij Cruquius en Hillegom), de Amstel en het Noord-Hollands Kanaal bij Purmerend.

De provincie gaat samen met de partners van het Baggerplatform Noord-Holland (bestaande uit o.a. vaarwegbeheerders, milieuorganisaties en verwerkingsbedrijven) plannen
uitwerken om gereinigde bagger te gebruiken in de ondergrond van wegen, natuur- en recreatieprojecten. De provincie heeft in het streekplan Noord-Holland Zuid en het ontwerp-streekplan Noord-Holland Noord al ruimtelijke uitwerkingen opgenomen voor extra depotcapaciteit voor opslag en verwerking van (ernstig) verontreinigde bagger. Verder komt er een gezamenlijk Infopunt Baggerspecie om expertise en praktijkervaringen met herverwerkingsprojecten onderling uit te wisselen.

Financiering
GS informeren Provinciale Staten over het provinciaal Baggerprogramma 2004-2008.
Het programma wordt grotendeels gefinancierd uit het regulier onderhoudsbudget voor provinciale vaarwegen (24 miljoen euro), aangevuld met 5 miljoen euro uit het UNA-fonds.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

NH: 29 miljoen voor uitbaggeren provinciale vaarwegen | Infrasite

NH: 29 miljoen voor uitbaggeren provinciale vaarwegen

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten het Baggerprogramma Noord-Hollandse vaarwegen 2004- 2008 uit te voeren. De kosten bedragen circa 29 miljoen euro.
De provincie heeft met de andere vaarwegbeheerders (m.n. Rijkswaterstaat en de waterschappen) gezamenlijke afspraken gemaakt over wederzijdse afstemming van baggerwerkzaamheden. Met uitvoering van het baggerprogramma worden de belangen van de scheepvaart, milieu en waterbeheer gediend. Er is ook een economisch belang: verwijdering en verwerking van bagger schept (nieuwe) werkgelegenheid.

De komende vier jaar gaat de provincie de vaarwegtrajecten tussen Alkmaar en de Zaan, tussen Den Helder en Schagen en het Noord-Hollands Kanaal bij Alkmaar fors uitbaggeren. Daarnaast worden locale knelpunten voor de scheepvaart aangepakt in de Ringvaart Haarlemmermeer (bij Cruquius en Hillegom), de Amstel en het Noord-Hollands Kanaal bij Purmerend.

De provincie gaat samen met de partners van het Baggerplatform Noord-Holland (bestaande uit o.a. vaarwegbeheerders, milieuorganisaties en verwerkingsbedrijven) plannen
uitwerken om gereinigde bagger te gebruiken in de ondergrond van wegen, natuur- en recreatieprojecten. De provincie heeft in het streekplan Noord-Holland Zuid en het ontwerp-streekplan Noord-Holland Noord al ruimtelijke uitwerkingen opgenomen voor extra depotcapaciteit voor opslag en verwerking van (ernstig) verontreinigde bagger. Verder komt er een gezamenlijk Infopunt Baggerspecie om expertise en praktijkervaringen met herverwerkingsprojecten onderling uit te wisselen.

Financiering
GS informeren Provinciale Staten over het provinciaal Baggerprogramma 2004-2008.
Het programma wordt grotendeels gefinancierd uit het regulier onderhoudsbudget voor provinciale vaarwegen (24 miljoen euro), aangevuld met 5 miljoen euro uit het UNA-fonds.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland